Gå til innhold

2 Hvor lenge, Herre?
Vil du glemme meg for alltid?
Hvor lenge vil du skjule ansiktet for meg?

Gi en gaveVelg prosjekt

Tv-kanalen SAT-7 bringer evangeliet til menneskene i Midt-Østen og Nord-Afrika. I dag dominerer islam i områdene der de første kristne menigheter ble etablert og mange kristne søsken opplever en presset situasjon

SAT-7 med Guds ord til Nord-Afrika og Midt-Østen

Tv-kanalen SAT-7 bringer evangeliet til menneskene i Midt-Østen og Nord-Afrika. I dag dominerer islam i områdene der de første kristne menigheter ble etablert og mange kristne søsken opplever en presset situasjon. SAT-7 er også en støtte for de kristne i borgerkrigsherjede land som Syria og Irak.


SAT-7 er en kristen, tverrkirkelig satellittkanal med kontorer og studio i Egypt, Libanon, Tyrkia og Kypros. Kanalen startet i 1996, og sender hovedsakelig på språkene arabisk, farsi og tyrkisk.

Kanalens sendinger kan sees over et område befolket av 500 millioner mennesker: Nord- Afrika, Gulf-statene og Midt-Østen inkludert Tyrkia, Iran, Afghanistan og Tajikistan. Over halvparten av befolkningen i disse områdene har adgang til satellitt-TV. Et forsiktig anslag sier at 10-12 millioner mennesker er faste seere av Sat-7s programmer.

SAT-7 gir håp i krigsherjede Syria og Irak

Mange i denne delen av verden har for dårlige leseferdigheter til å kunne lese i Bibelen. For dem er fjernsynskanalen SAT-7, med sin bibelundervisning og opplesning av bibeltekst, til meget stor hjelp.

Bibelselskapet samarbeider nært med SAT-7, og i dagens vanskelige situasjon er sendingene fra denne kanalen viktigere enn noen gang tidligere for å styrke og bevare de kristne. Derfor trenger vi flere faste givere som kan bidra til driften av denne lysets stjerne over Midt-Østen.

Som Bibelselskap har vi både det privilegiet, og samtidig den store utfordringen, å være til stede der hvor mennesker bor – nær sagt i både gode og onde dager. Det kristne budskapet er livsviktig, og nå er det større behov for bibler og kristne fjernsynsprogrammer enn noen gang tidligere.

Situasjonen i Irak og Syria utfordrer oss både til bønn og givertjeneste!

10 minutters produksjon av et barne- eller voksenprogram hos SAT-7 koster ca. kr 330,-.

Du kan gi en engangsgave til SAT-7 på denne siden, eller registrere deg for fast givertjeneste til SAT-7.

Vanskelige forhold

SAT-7 sender hovedsaklig på språkene arabisk, farsi og tyrkisk.
SAT-7 sender hovedsaklig på språkene arabisk, farsi og tyrkisk.

De kristne i Midt-Østen og Nord-Afrika lever under vanskelige forhold. Mange emigrerer til andre deler av verden. Mulighetene til kristen opplæring er ofte mangelfull. I denne situasjonen blir SAT-7 et håndslag til kristne søsken. Kanalen gir også de kristne og kirkene en plattform for å vitne om evangeliet.

Musikkprogrammer med lovsang og bønn til Gud er en stor del av SAT-7s daglige sendeflate. Blant annet sendes musikkvideoer og konsertopptak. En del musikkprogrammer inneholder små andakter som formidler Guds omsorg og kjærlighet til seerne.

Sang med fokus på Guds kjærlighet
"Syng med" heter et populært program på barnekanalen SAT-7 KIDS. Marianne på 22 år er programleder, men synger og spiller også selv i noen av programinnslagene. Hun presenterer også musikkvideoer eller forklarer sangenes innhold for barna som ser på. 
– Musikk er et språk, og vi formidler noe fra Gud gjennom sangene. De rører ved barnas hjerter, sier Marianne.

Mange av sangene i "Syng med" er basert på bibelvers som barna kan lære utenat ved hjelp av melodiene.
– Av og til får jeg e-post fra barn som forteller om sine favorittsanger som de forsøker å lære utenat. Det skjer også at foreldre skriver til meg og forteller hvor stor pris de setter på programmet, sier Marianne.

Vitnesbyrd og spørsmål fra seerne:
«Jeg er 24 år og betrakter SAT-7 som min kirke hvor jeg opplever Guds helbredelse og trøst, og hvor jeg hører livgivende ord. Min mann og jeg kan ikke alltid gå i kirken på grunn av den usikre situasjonen i vårt land. Så be for oss - at vi må vokse i erkjennelsen av Gud, og be også om at vi må få et barn» (Kvinne M. fra Irak)

«Hvordan ber man i kristendommen? Hvordan tilbad Jesus Den allmektige? Hvordan skal man rense seg fysisk før man tilber Den allmektige? Er det godkjent som bønn å sitte på kirkebenken å lytte til predikantens ord? Jeg vil gjerne vite mer om kristendommen.» (K. i Istanbul, Tyrkia)


Skattefrie gaver

For å få skattefradrag må du opplyse om navn, adresse og fødselsnummer slik at beløpet kan rapporteres til skattemyndighetene.
Les mer

Hva er SAT-7?

SAT-7 er en kristen tverrkirkelig satelittkanal.

  • En kristen, tverrkirkelig satellittkanal.
  • Sender på 4 kanaler.
  • Studio i Egypt, Libanon, Tyrkia og Kypros.
  • Startet i 1996.
  • Sender på språkene arabisk, farsi og tyrkisk.

Kontonummer: 3000.16.16869
Merk gaven: «Prosjektnummer 403»


Bli fast giver!

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO