Gå til innhold

16 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Vær med og gi bibler til Sentral-Asia

Islam er på frammarsj i de gamle sovjetiske republikkene i Sentral-Asia. Som kristne må vi kjenne vår besøkelsestid og gjøre det mulig for alle å få en bibel på et språk de forstår og til en pris de kan betale.

Gi en gave til 'Bibler til Sentral-Asia'

Ja, jeg vil støtte dette arbeidet.
Jeg vil gi kr 200,00
Jeg vil gi kr 500,00
Jeg vil gi kr 1000,00
Velg eget beløp:
Med støtte fra norske givere gir Bibelselskapet bibler til barn i Tadsjikistan.
Med støtte fra norske givere gir Bibelselskapet bibler til barn i Tadsjikistan. Det er stor mangel på bibler i hele Sentral-Asia, og tallet på kristne øker sterkt. De siste 15 årene har det nesten ikke kommet inn bibler til flere av landene her.
– Men nå ser vi en mulighet til å øke importen av bibler, sier bibelmisjonsleder Bernt G. Olsen.

Selv om kirkenes frihet er begrenset, er det mulig å drive et aktivt bibelarbeid i alle de sentral-asiatiske landene - foreløpig med unntak av Turkmenistan. Sammen med Det ukrainske bibelselskap arbeider vi for å kunne oversette og distribuere bibler i hele regionen. Det er nærmere 70 millioner mennesker som ikke har en bibel!

Den gamle silkeveien gikk gjennom Sentral-Asia. En gang spredte den kristne tro seg langs hele denne veien, videre helt til Kina. Nå er det samme i ferd med å skje på nytt i vår tid. Bli med og støtt bibelarbeidet i denne viktige regionen.

Vær med og gi bibler til Sentral-Asia!

Skattefrie gaver

For å få skattefradrag må du opplyse om navn, adresse og fødselsnummer slik at beløpet kan rapporteres til skattemyndighetene.
Les mer