Gå til innhold

12 La ingen forakte deg fordi du er ung, men vær et forbilde for de troende i ord og livsførsel, i kjærlighet, tro og renhet.

Gi en gave.Velg prosjekt

Bibelselskapet i Syria trenger penger til trykking av bibler, til barnebibler og søndagsskolemateriell

Bibler til Syria

– Å leve midt i lidelsen i en krig er noe helt annet enn å se det på TV. Når dette varer i en uke, er det ille nok, men å leve i dette i seks år er bare forferdelig. Ordene kommer fra George Andrea, min venn og kollega som har bodd i Aleppo gjennom hele krigen i Syria.

- De viktigste er barna, sier George. Ved siden av at det er stort behov for barnebibler, arbeider Bibelselskapet med et stort søndagsskolearbeid. Vi må utdanne nye søndagsskolelærere som kan erstatte de som er reist. Og det er viktigere enn noen gang tidligere at de som vokser opp, grunnfestes i sin kristne tro.
- De viktigste er barna, sier George. Ved siden av at det er stort behov for barnebibler, arbeider Bibelselskapet med et stort søndagsskolearbeid. Vi må utdanne nye søndagsskolelærere som kan erstatte de som er reist. Og det er viktigere enn noen gang tidligere at de som vokser opp, grunnfestes i sin kristne tro.

– Vi hadde ikke holdt ut hvis det ikke var for at dere ber for oss. Vi blir værende her fordi behovet for bibler er så stort. Bibelen betyr alt for oss. Husk at Bibelen ble skrevet her i Midtøsten! Dette området har vært urolig helt siden Bibelen ble til. Den ble skrevet hos oss, og den taler om oss.

– Dette er historien om oss - og om Guds trofasthet, sier George.

– Muslimene kaller oss for bokens folk. Men det er vi ikke, sier han.

– Vi er folket til Jesus, han som ble hengt på et kors. Det forteller jeg dem - ja, til mange av dem hver eneste dag. Slik forvandles boken til liv.

Å snakke med George er som å lytte til en preken. En preken som handler om tillit til hvordan Gud både beskytter og leder. Han, og alle hans medarbeidere, arbeider hardere enn noen gang for å gi Bibelen til de som ønsker den. Uansett om de kommer fra kristen bakgrunn eller ikke.

Før bodde kristne, alawitter, sunni- og sjia-muslimer hver for seg i egne landsbyer eller nabolag. Krigen har endret dette, og mer enn halvparten av befolkningen har blitt tvunget til å forlate sine hjem. Resultatet er at folkegruppene har kommet nærmere i kontakt med hverandre enn før. De kristne har vært trofaste i tjenesten. De har vist nestekjærlighet og omsorg, og mange som før ikke har hatt noe forhold til kristendom, har blitt kjent med Bibelens Gud. For mange har dette ført til et nytt liv.

Det er midt i denne virkeligheten Bibelselskapet arbeider. Trofast betjenes bokhandlene i Aleppo og Damaskus. De har vært åpne gjennom hele krigen. Fra disse sentrene sendes bibler ut over hele Syria - til kirker og klostre hvor mennesker kommer i tusentall for å få hjelp.

De kristne er under et svært hardt press. Før krigen anslo vi at det var 1,3 millioner kristne i Syria, pluss alle de kristne flyktningene fra Irak. Nå ser det ikke ut til å være flere enn 700 000. De som blir værende, er de som ikke har råd til å flykte, eller som opplever et kall til å bli, fordi det er behov for dem, slik det er for Bibelselskapets ansatte.

På tross av nedgangen i antall kristne er etterspørselen etter bibler større enn noen gang tidligere. Når mennesker lider, blir troen viktigere for dem enn før. Derfor er det stort behov for bibler. Mange som før ikke har hatt et aktivt forhold til Bibelen, ønsker seg nå en bibel for å bli styrket i troen. Det er den som skal bære dem gjennom en vanskelig hverdag.

Og så har vi alle dem som ikke har en kristen bakgrunn, men som søker etter et svar de ikke finner i all den volden de opplever på kroppen hver eneste dag. Også de vil ha bibler.

– Bibelselskapet er kirkene, og kirkene er Bibelselskapet, sier George. Vi står sammen om dette oppdraget. Det er gjennom kirkene vi kan nå ut til hvert eneste hjørne at dette landet - og overalt spør de etter bibler. Vi kan ikke nå alle steder selv, men vi finner måter å få biblene gjennom frontlinjene på.

George ber om hjelp! Han trenger penger til å trykke stadig flere bibler, han trenger penger til barnebibler, og han trenger penger til søndagsskolemateriell. Jeg har lovet ham at vi skal hjelpe så mye vi kan.

Denne utfordringen sender jeg med glede videre til deg. Vi må ikke miste motet i møtet med ondskapen, men svare med å gi mennesker det som kan gi grunnleggende forandring: Bibelen! Behovet er ufattelig stort.

Med vennlig hilsen
Bernt G. Olsen
Bibelmisjonsleder

Be for Syria:

Be for Syria
Be for Syria

Takk for:

 • At mennesker kommer til tro midt i konfliktområdene
 • At Gud holder sin beskyttende hånd over Bibelselskapets medarbeidere
 • Den rekordstore etterspørselen etter bibler
 • Kristne som føler et kall til å bli i Syria
 • Alle givere som støtter arbeidet i Syria

Be om:

 • Fred for alle mennesker i Syria
 • At kristne i Syria må bli styrket i troen, og at de må få føle Guds fred
 • Beskyttelse for Bibelselskapets ansatte både privat og når de er på jobb
 • At vi sammen må klare å gi alle de som ønsker det en bibel
 • Beskyttelse for kirker, klostre og andre steder hvor mennesker får leget sine sår på kropp og sjel.
 • At alle våre søsken i Syria, midt i kaos og forvirring, klarer å vise andre Guds kjærlighet og omsorg.

Be for:

 • George Andrea og hans familie spesielt
 • Alle som er på flukt i Syria, i nabolandene og andre steder.
 • Alle Bibelselskapets ansatte og frivillige medarbeidere
 • Alle med en ikke-kristen bakgrunn som leser i Bibelen. At de må finne kristne som kan hjelpe dem å forstå det de leser, og at Guds Ord må tale til dem.

Skattefrie gaver

For å få skattefradrag må du opplyse om navn, adresse og fødselsnummer slik at beløpet kan rapporteres til skattemyndighetene.
Les mer

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO