Gå til innhold

1 Visdommen har bygd seg hus
og hugget til sine sju søyler.

En gave for livet

Din gave til Det Norske Bibelselskap bidrar til at vi kan arbeide videre for å nå vår visjon: at alle som ønsker det skal få Guds ord på et språk de forstår - til en pris de kan betale.

Bibelselskapene har en årlig distribusjon på over 600 millioner bibler og bibeldeler.Gjennom bibelmisjonsarbeidet samler vi inn penger som brukes til å oversette, trykke, frakte og distribuere Bibelen. Med disse midlene kan vi også subsidiere prisen, slik at mennesker i fattige land også skal ha mulighet til å skaffe seg en bibel.

Det Norske Bibelselskap er en del av De forente bibelselskaper som består av 147 nasjonale selskaper som dekker arbeidet i ca. 200 land. 

  • Oversettelse: Vi støtter oversettelse av Bibelen til språk i alle verdensdeler. 

  • Trykking: Vi støtter bibeltrykking i land som Kina, Russland, Romania, Ukraina, Etiopia, Libanon, Egypt og Israel.

  • Distribusjon: Vi subsidierer utsalgsprisen på bibler slik at alle kan ha råd til å kjøpe seg en bibel på sitt eget språk.

  • Hiv/aids-arbeid: Bibelen er et meget godt redskap i kampen mot hiv og aids. I Afrika er bibelselskapene en drivkraft i kampen for å få kirkene engasjert i kampen mot sykdommen som rammer nettopp dette kontinentet så hardt. Dette skjer ved hjelp av kursopplegget Den barmhjertige Samaritan som er laget for kirkene i Afrika.

Alle som har gitt en gave til bibelmisjonsarbeidet mottar bladet Bibelgaven i to år. Gaver på over 500 kr gir skattefradrag.

Ønsker du å gi litt mer regelmessig har vi fire faste givertjenester: Les mer om dem her

Gavekonto til Bibelmisjonen er 3000.16.16869

Gavekonto

Bibelselskapets kontonr:
3000.16.16869

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO