Gå til innhold

31 Siden forlot han Tyros-området igjen. Han tok veien om Sidon og dro mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet.

Testamentariske gaver

De aller fleste av oss etterlater verdier når vi en gang går bort. Hvis du ønsker å bestemme hva som skal skje med dine eiendeler, er det viktig å skrive et testament.

I et testament kan man skrive akkurat hva man ønsker skal skje med huset, bilen, bankkontoen eller andre eiendeler. Dette betyr at et testament er til god hjelp for etterlatte, da det gir trygghet å vite hva avdøde ønsket skulle skje med sine eiendeler.

Mange har familie og venner de ønsker å tilgodese i et testament, men stadig flere velger også å gi en siste gave til en sak de synes er viktig. Ofte kan denne gaven være veldig mye mer verdt enn du selv trodde i utgangspunktet.

Hvorfor testamentere til bibelmisjon i Det Norske Bibelselskap?

Gi en gave til bibelarbeid i hele verden!

Det er stor bibelmangel i verden i dag, og mange millioner mennesker ønsker seg en bibel. Både nye kristne, de som har vært kristne i mange tiår og mennesker som søker. Årsaken er enten at Bibelen ikke finnes på deres språk, eller at de ikke har råd til å kjøpe en bibel. Av verdens 7100 språk, finnes komplette bibeloversettelser på 531 språk, og deler av bibelen er oversatt til 2883 språk. For de språkene som har en oversettelse, er det i mange land likevel prekær bibelmangel.

Dette skyldes ofte både økonomiske og praktiske forhold. Som norske kristne med rikelig tilgang på Bibelen i mange forskjellige varianter, bør denne bibelmangelen hos våre kristne brødre og søstre ligge oss tungt på hjertet. For uavhengig av formue og bosted, er vi alle avhengig av Guds ord for å overleve som kristne.

Bibelselskapet er internasjonalt verdens største oversetter, utgiver og distributør av Bibelen. Arbeidet vårt finansieres av bibelsalg der det er mulig, og av gaver fra bibelvenner. Vi arbeider jevnt og trutt med å forbedre situasjonen, men kan kun gjøre så mye som bibelvenner gir oss penger til. Hvis du ønsker å gjøre noe konkret med bibelmangelen i verden etter din bortgang, bør du inkludere Bibelselskapets bibelmisjon i ditt testament. Din testamentariske gave til bibelmisjon, vil kunne være med å gi et nytt folk Bibelen på deres språk, eller bibler til de mange som lengter.

Din siste gave kan gi Guds ord lenge etter at du selv er borte.

Hvem kan testamentere til bibelmisjon Det Norske Bibelselskap?

Alle kan testamentere til bibelmisjon i Bibelselskapet. Hvis man har ektefelle og / eller barn, regulerer imidlertid arveloven hvor mye man kan testamentere til andre enn disse. Ektefelle / barn (og andre) kan imidlertid si ifra seg arven til fordel for andre hvis de ønsker det. Reglene er imidlertid som følger (forklaring av ord, se «Viktige ord og uttrykk»):

Generelt vedr ektefeller:
Det er ikke uvanlig at ektefeller setter opp gjensidig testament, og / eller at gjenlevende ektefelle blir sittende i uskiftet bo. Hvis ektefeller har særeie, så vil gjenlevende ektefelle arve sin andel av dette. Ektefeller kan frafalle arv etter hverandre.


a) Ektefelle, men ingen barn:
Ektefellen arver 1/2 av boet, minimum 6 G. Hvis du ikke har annen familie (søsken, nevøer / nieser, søskenbarn), så arver ektefellen alt. Du kan imidlertid testamentere bort det som overstiger ektefellens minimumsarv på 6 G.

Eksempel:
Ved den ene ektefellens bortgang,så er alle eiendelene til begge ektefellene verdt kr 2 millioner til sammen. Ekteparet eier alt felles, og det betyr at de eier 50 % hver. Boet etter avdøde er da verdt 1 million kroner. Ektefellen har krav på minimum 6 G, dvs ca kr 530 000. Det betyr at det er kr 470 000 igjen som kan testamenteres bort.


b) Ektefelle og barn:
Ektefelle har krav på 1/4 av boet (minimum 4 G), barna totalt 2/3 av boet.

Eksempel:
Ved den ene ektefellens bortgang, så er alle eiendelene til begge ektefellene verdt kr 3 millioner til sammen. Ekteparet eier alt felles, og det betyr at de eier 50% hver. Boet etter avdøde er da verdt 1,5 millioner. De har to barn. Barna har da krav på ca kr 1 million til sammen, og ektefellen har krav på 4 G, dvs. ca. kr 353 000. Dermed er totalt kr 1.353.000 disponert til ektefelle og barn. Det man da kan testamentere bort er kr 147 000.


c) Barn, ingen ektefelle:
Totalt så har barna krav på 2/3 av boet (maks 1 millioner hver), resten kan testamenteres bort.

Eksempel:
Alle eiendeler i et bo er verdt 2 millioner. Barna har krav på ca 1,3 millioner til sammen. Ca kr 700 000 kan testamenteres bort.


d) Ingen barn eller ektefelle:
Fritt til å testamentere som man selv ønsker. Hvis du ikke skriver testament i et slikt tilfelle, vil arven gå til fjernere slektninger (f.eks. nevøer / nieser, søskenbarn). Hvis man ikke har slike fjernere slektninger, så vil arven gå til staten.


Hvordan opprette et testament?

Det er enkelt å skrive et testament. Det er imidlertid enkelte formkrav til et slikt viktig dokument, og vi anbefaler derfor alltid at man kontakter advokat.

Avhengig av hvor kompliserte familieforholdene er,så vil vanligvis kostnaden for å opprette et testament være mellom kr 2000 og kr 10 000. Kostnaden må dekkes av den som skriver testament, og en advokat bør kostnadsfritt kunne oppgi hvor mye det vil koste å opprette ditt testament.

Vi kan formidle kontakt med advokat. Fra 2014 er det ingen arveavgift.

Viktige ord og uttrykk:

  • Testator: Den som skriver testamentet.
  • Et bo: Verdien av alt du etterlater deg. Dvs den totale verdien av evt bolig, bankinnskudd, bil etc.
  • Livsarvinger: Barn og evt etterkommere etter dine barn.
  • 1 G: Grunnbeløpet i Folketrygden. Folketrygden justerer ved jevne mellomrom verdien av 1 G. I skrivende stund (2014) er 1 G kr 88 370.
  • Særeie: Det en ektefelle eier alene.
  • Felleseie: Det ektefeller eier sammen
  • Gjensidig testament: Testament der to personer i samme testament gir uttrykk for sin siste vilje.
  • Uskiftet bo: Når den ene ektefellen dør mottar ikke felles barn arven med en gang. Arven deles ut når gjenværende ektefelle dør, evt hvis vedkommende gifter seg på nytt, eller av andre grunner ønsker å skifte boet.
  • Frafalle arv: Si «nei takk» til arv til fordel for andre personer eller organisasjoner.

Om Det Norske Bibelselskapet

Det Norske Bibelselskap ble etablert i 1816, og arbeider med å gi mennesker Guds ord «på et språk de forstår til en pris de kan betale». Bibelselskapet er en økumenisk stiftelse, og de fleste kirkesamfunn er representert i Bibelselskapets styrende organ. Bibelselskapet var en av grunnleggerne til De forente bibelselskaper (United Bible Societies), og Det norske Bibelselskapet er i dag et av 140 nasjonale bibelselskap. Sammen er vi verdens største oversettere,utgivere og distributører av bibelen.

Det Norske Bibelselskap har følgende arbeidsområder: Bibeloversettelse og bibelbruk, Verbum Forlag (utgir Bibelen og andre bøker), bibelmisjon (innsamling av penger for bibelutdeling i andre land) og Bibel.no (nettsted med gratis tilgang til bibelteksten og inspirerende bibelstoff).


«Vi vil fortelle til etterslekten om Herrens herlige verk og hans velde, om alle de under han har gjort» (Salme 78,4)

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO