Gå til innhold

16 Vask dere, gjør dere rene!
Få de onde gjerningene
bort fra mine øyne,
hold opp med å gjøre ondt,

Gi en gave.

Gi fast.Velg prosjekt

Det er mange som ønsker å gi en gave til Bibelselskapets arbeid verden over. Vi tilhører fellesskapet De forente bibelselskaper (UBS) som betjener hele verden med kontorer i 147 land

Generelle gaver

Det er mange som ønsker å gi en gave til Bibelselskapets arbeid verden over. Vi tilhører fellesskapet De forente bibelselskaper (UBS) som betjener hele verden med kontorer i 147 land. De selvstendige bibelselskapene vet hvor behovet er størst, både i sitt eget land og eventuelle naboland de betjener.

Gi en gave til 'Generelle gaver'

Ja, jeg vil støtte dette arbeidet.
Jeg vil gi kr 100,00
Jeg vil gi kr 300,00
Jeg vil gi kr 700,00
Velg eget beløp:

Ingen annen misjonsorganisasjon når så mange land og folkeslag med Guds ord som Bibelselskapet. Fra 1946 har vi samarbeidet med andre nasjonale bibelselskaper gjennom De forente bibelselskaper for å styrke og samordne innsatsen. Det er nå 147 nasjonale bibelselskap som virker i mer enn 200 land.

Din gave støtter:
•  Bibeloversettelse til mer enn 500 språk.
•  Bibelspredning i over 200 land
•  Utvikling av bibelbrukstiltak
•  Leseopplæring ved hjelp av enkle illustrerte bibelhefter
•  Distribusjon av blindebibler, bibler på kassett/CD, video og andre elektroniske formater.

Støtt vårt arbeid!Gaven du gir blir brukt til det formålet hvor det er størst behov i dag. Vi lever i en verden hvor svært mange mennesker ikke har en bibeloversettelse på sitt eget morsmål. Mange forstår forstår ikke at frelsen gjelder dem før de hører Ordet forkynt på sitt eget språk. Dessuten er store deler av verdens befolkning så fattige at de ikke selv kan betale for det en bibel koster. Derfor må bibler ofte selges til redusert pris. Vil du være med å gjøre noe med dette? Vil du sørge for at mennesker kan høre Guds ord på sitt morsmål?

Gi din gave til bibelarbeidet! Burde det ikke være en selvfølge at alle kristne også støtter bibelspredning til andre mennesker?

 

En gave for livet

Guds ord til alle, på et språk de forstår - til en pris de kan betale. Støtt vårt arbeid!
Les mer