Gå til innhold

1 For øvrig, søsken, ber og oppfordrer vi dere i Herren Jesus: Dere har mottatt og lært av oss hvordan dere bør leve og være til glede for Gud, og slik lever dere allerede. Men dere må gjøre enda større fremskritt i dette!

Bibelbro til Øst

De siste 25 årene har Det Norske Bibelselskap satset spesielt på arbeid i de områdene av Europa og Asia som tidligere var lukket for bibeldistribusjon. Etter murens fall er det fremdeles utfordringer i disse landene og fremdeles trengs det en bibelbro østover.


Meld deg som fast giver til 'Bibelbro til Øst'

Ja, jeg vil støtte dette arbeidet.
Velg beløp:
Jeg vil gi kr 100,00
Jeg vil gi kr 300,00
Jeg vil gi kr 500,00
Velg eget beløp:
Velg hvor ofte:

De siste 20 årene har Det Norske Bibelselskap satset spesielt på arbeid i de områdene av Europa og Asia som tidligere var lukket for bibeldistribusjon. Etter murens fall er det fremdeles utfordringer i disse landene og fremdeles trengs det en bibelbro østover.

Da det kommunistiske styresettet var i ferd med å bryte sammen i Sovjetunionen, ble det i 1990 opprettet en egen givertjeneste i Det Norske Bibelselskap, kalt «Bibelbro til Øst». Gjennom aktiv markedsføring ble det registrert over 12 000 navn til denne givertjenesten. Til sammen ble det gitt løfter på over 19 mill. kroner i løpet av en 4-års periode. I dag, 25 år etter, er situasjonen forandret. Mange land som tidligere var stengt for bibelspredning og kristen forkynnelse er blitt åpnet og 25 nye bibelselskap har blitt grunnlagt i Øst-Europa. Sammen med andre bibelselskap i verden har Det Norske Bibelselskap satset spesielt i disse områdene. Hvert år gis det støtte til flere prosjekter i det østlige Europa og i Sentral-Asia.

«Bibelbro til Øst» er fremdeles aktivt, og trenger flere givere.

Skattefrie gaver

For å få skattefradrag må du opplyse om navn, adresse og fødselsnummer slik at beløpet kan rapporteres til skattemyndighetene.
Les mer