Gå til innhold

7 I nærheten av dette stedet lå det et gods som var eid av den fremste mannen på øya, han het Publius. Han tok vennlig imot oss som sine gjester i tre dager.

Gi fastVelg prosjekt

Gjennom denne faste givertjenesten støtter du hver måned de prosjektene som trenger det mest

«Gi den videre»

Vi har kalt vår generelle faste givertjeneste «Gi den videre». Som giver til denne faste givertjenesten gir du til alt vårt bibelmisjonsarbeid. Gavene som kommer inn hver måned går dit behovet til enhver tid er størst.


Behovet for bibler er enormt i verden, fra oversettelse, til trykking, distribusjon, subsidiering av bibler og gratis utdeling av bibler, nytestamenter, bibeldeler og hefter. Kristne brødre og søstre over hele verden ønsker seg mer enn noe annet Guds Ord.

Årlig lover vi støtte til mer enn 90 prosjekter i over 40 land. Faste givere til «Gi den videre» gjør det mulig for oss å love støtte til disse prosjektene før gavene er kommet inn. Dette betyr igjen at bibelselskapene for eksempel kan bestille trykking av bibler og vite at pengene er tilgjengelig når bøkene skal betales noen måneder etterpå.

Aktuelle prosjekter

Hvilket bibelarbeid ligger ditt hjerte nærmest?

Gavene vi mottar går til å gi Bibelen til mennesker som ikke har den fra før og som ikke har mulighet til å skaffe seg en bibel på egenhånd.
Les mer

Skattefrie gaver

For å få skattefradrag må du opplyse om navn, adresse og fødselsnummer slik at beløpet kan rapporteres til skattemyndighetene.
Les mer

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO