Gå til innhold

7 I nærheten av dette stedet lå det et gods som var eid av den fremste mannen på øya, han het Publius. Han tok vennlig imot oss som sine gjester i tre dager.

Gi fastVelg prosjekt

Både Syria og Irak forteller om større etterspørsel etter bibler enn noen gang.

Kristne i Syria og Irak trenger deg!

Bibelselskapet i Syria har hovedkontor i Aleppo, bibelbutikker i Aleppo og Damaskus samt lager i Tartus. Distribusjon av materiell skjer over hele Syria gjennom klostre og kirker, samt gjennom bibelbutikkene. Mesteparten av materiellet ønskes på arabisk, men arameisk og syriak er også noe brukt. Hovedtyngden av arbeidet er innen bibeldistribusjon, søndagsskolearbeid, og sjelesorg.


Kristne i Syria og Irak trenger deg!

I Irak har Bibelselskapet hovedkontor i Erbil, nord i landet, samt kontor i Bagdad. I Erbil er det et besøkssenter og mulighet for å kjøpe materiell. Hovedtyngden av arbeidet er bibeldistribusjon, flyktningarbeid og noe oversettelse. Det er stort press på de kristne i Irak og kirkene gjør sitt beste for å hjelpe de som er igjen. Bibelselskapet støtter menighetene.

Både Syria og Irak forteller om større etterspørsel etter bibler enn noen gang tidligere i historien. Hvis det kommer inn mer penger gjennom denne faste givertjenesten enn det som kan brukes i Syria og Irak, så vil overskytende midler gå til annet bibelarbeid i regionen.

Jesus svarte: «Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn.» (Matt 4,4)

Se nøyaktig hva din gave på kr 200,- pr måned kan gi…

Bibler til Syria - Irak

Kr 200,- pr måned = 6 lommebibler hver måned!

«Jeg fikk en barnebibel da jeg var liten. Foreldrene mine hjalp meg å lese i den, og jeg kjente jeg at Jesus snakket til meg. For et par år siden måtte vi flykte pga krigen. En dag fikk jeg høre at Bibelselskapet skulle komme til landsbyen vi hadde søkt tilflukt i. Jeg løp til presten og fortalte ham at jeg måtte få møte dem! Denne gangen trengte jeg en hel bibel. Jesus snakker fremdeles til meg»
Ruweida, Syria

... eller 71 lommebibler på arabisk i løpet av et år


Bibler til Syria - Irak

Kr 200,- pr måned = 4 store bibler hver måned!

«Vi trenger Bibelen mer enn noen gang tidligere, og vi vet at det ikke er noen menneskelig løsning på det vi opplever».
George Andrea, leder Bibelselskapet i Syria.

... eller 47 store bibler på arabisk i løpet av et år.


Bibler til Syria - Irak

Kr 200,- pr måned = 4 barnebibler hver måned!

«Kan vi få flere barnebibler? Vi er tomme for «365 historier fra Bibelen». Familier kommer og forteller at barna ikke vil legge seg før foreldrene har lest kveldens historie på sengekanten. En mor sa det slik: «Vår familie har blitt forandret etter at vi begynte å lese Bibelen sammen. Jesus forandrer virkelig liv!»
Søster Ghada, Syria

... eller 48 barnebibler på arabisk pr år.


Bibler til Syria - Irak

Kr 200,- pr måned = 3 NT i stor skrift med salmene hver måned!

Danyas bibel forsvant da IS brente kirken og hjemmet hans. Men nå er han veldig glad fordi han har fått et nytt nytestamente i stor skrift som også inneholder salmene. Han holder godt rundt boken med begge hender, og behandler den som en dyrebar gave. Danya kommer fra Hamdanya i Nord-Irak. Mange andre ønsker seg også en slik bok!

... eller 41 NT i stor skrift med salmene på arabisk pr år.

Skattefrie gaver

For å få skattefradrag må du opplyse om navn, adresse og fødselsnummer slik at beløpet kan rapporteres til skattemyndighetene.
Les mer

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO