Gå til innhold

1 I begynnelsen var Ordet.
Ordet var hos Gud,
og Ordet var Gud.

Bli fast giver!

Vår visjon er at alle som ønsker det skal få Guds ord på et språk de forstår - til en pris de kan betale.

Bibelselskapet samler inn midler til å oversette, trykke, frakte og distribuere Bibelen over hele verden. Med disse midlene kan vi også subsidiere prisen, slik at også mennesker i fattige land har mulighet til å skaffe seg en bibel.

Ved å støtte vårt arbeid er du med på å spre Bibelen i over 200 land og territorier. Vi arbeider med mer enn 500 oversettelsesprosjekter og har en årlig distribusjon på over 600 millioner bibler og bibeldeler. Alle som har gitt en gave til bibelmisjonsarbeidet mottar bladet Bibelgaven i to år. Gaver på over 500 kr gir skattefradrag.

Bibelselskapet har fire faste givertjenester: Gi den videre, Bibler til Kina, Bibelbro til Øst og SAT-7 (Evangeliet til Midt-Østen). Du kan lese mer om disse prosjektene nedenfor.

Gavekonto til Bibelmisjonen er 3000.16.16869

Gi den videre

Som giver støtter du prosjekter i land over hele verden der Bibelen er mangelvare. Les mer
Bibler til Kina

Bibler til Kina

Det er en stor utfordring å samle inn nok midler til å dekke bibeletterspørselen i Kina. I løpet av snart 30 år har Bibelselskapet trykket ca 120 millioner bibler på trykkeriet i Nanjing. I dag kan det produseres opp mot 12 millioner bibler i året. Men etterspørselen etter Bibelen er enorm og derfor er det behov for mye penger til bibelarbeidet i verdens mest folkerike land. Les mer
Barn hører evangelium fra bestemor.

Bibelbro til Øst

De siste 25 årene har Det Norske Bibelselskap satset spesielt på arbeid i de områdene av Europa og Asia som tidligere var lukket for bibeldistribusjon. Etter murens fall er det fremdeles utfordringer i disse landene og fremdeles trengs det en bibelbro østover. Les mer
SAT-7: Kristen TV i Midt Østen

SAT-7: Evangeliet til Midt-Østen

Tv-kanalen SAT-7 bringer evangeliet til menneskene i Midt-Østen og Nord-Afrika. I dag dominerer islam i områdene der de første kristne menigheter ble etablert og mange kristne søsken opplever en presset situasjon. SAT-7 er også en støtte for de kristne i borgerkrigsherjede land som Syria og Irak. Les mer
Kristne i Syria og Irak trenger deg!

Kristne i Syria og Irak trenger deg!

Bibelselskapet i Syria har hovedkontor i Aleppo, bibelbutikker i Aleppo og Damaskus samt lager i Tartus. Distribusjon av materiell skjer over hele Syria gjennom klostre og kirker, samt gjennom bibelbutikkene. Mesteparten av materiellet ønskes på arabisk, men arameisk og syriak er også noe brukt. Hovedtyngden av arbeidet er innen bibeldistribusjon, søndagsskolearbeid, og sjelesorg. Les mer

Gavekonto

Bibelselskapets kontonr:
3000.16.16869

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO