Gå til innhold

14 Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg oppfyller det gode løftet jeg ga til Israel og Juda.

Fra venstre: Generalsekretær i Bibelskapet Ingeborg Mongstad-Kvammen, konsulent i Samisk kirkeråd Tove-Lill Labahå Magga, prest i sør-samisk område Einar Bondevik, bibeloversetter Bierna Bientie, leder for menighetsrådet i Samien Åålmege Sigfred Jåma, ungdomsleder Jenny Krihke Bendiksen og biskop Herborg Finnset.

Historisk innvielse av ny sørsamisk bibelbok

Bibelselskapene i Norge og Sverige gir for første gang ut en sørsamisk bibelbok til bruk i hjem, skole, kirke og kulturliv.

– Kunnskap om Bibelen er viktig for å forstå samfunnet vårt, sier Bibelselskapets nye generalsekretær, Paul Erik Wirgenes (foto: Stein Gudvangen, KPK)

– Bibelen påvirker mange

Bibelselskapets nye sjef ble tidlig bibelbegeistret og protesterte høylydt da storesøster fikk bibel, men ikke han. Han tror flere er mer påvirket av Bibelen enn de selv er klar over.

– Jeg er takknemlig for de oppgavene jeg har hatt i Bibelselskapet, sier Turid Barth Pettersen.

– Teksten må være god å lese høyt

Hun ledet arbeidet med Bibel 2011, og hun har fått St. Olavs Orden for sin innsats. Men aller mest glad er hun for at hun fikk lese bibelteksten så mange ganger.


Bibelselskapet ca 1910: Bibelhuset i Munchs gate 2, Oslo

Om Bibelselskapets historie

Bibelen er den mest solgte og leste bok i verden, og den viktigste boka i vår kultur. Bibelselskapet arbeider derfor for å gi mennesker Guds ord "på et språk de forstår og til en pris de kan betale". De fleste kirkesamfunn i landet er representert i Bibelselskapets styrende organer.
Årsmeldinger

Årsmeldinger

Årsmeldingen utgis en gang per år og inneholder informasjon om de ulike delene av Bibelselskapets arbeid samt oversikt over driftsmidler og budsjett.
 

Følg oss på

Bibelselskapet

Bibelen er den mest solgte og leste bok i verden, og den viktigste boken i vår kultur. De fleste kirkesamfunn i landet er representert i Bibelselskapets styrende organer.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO