Gå til innhold

1 En salme av David.

Herren er min hyrde,
jeg mangler ikke noe.

«Bruk Bibelen» kan være en gave til menigheten og forsamlingen eller en gave til egen inspirasjon.

Glimt fra jubileumsåret

Bibelselskapets 200-årsjubileum har blitt feiret gjennom hele 2016. I tillegg til bibelfestivaler i Oslo og Kristiansand har det vært et mylder av lokale arrangementer.

Grafikk: www.wycliffe.net

Bibelstatistikk for 2016

Wycliffe Global Alliance har nylig kunngjort bibelstatistikken for 2016. Den viser en betydelig økning i antall språk som har fått hele eller deler av Bibelen oversatt. Av de 7097 språkene som snakkes i verden i dag, har 3223 fått minst én bok i Bibelen oversatt.

Rekord for bibeldistribusjonen i verda.

34,4 millionar biblar i 2015

I 2015 vart det for første gong distribuert meir enn 34 millionar biblar av bibelselskapa i verda.


 

Følg oss på

Bibelselskapet

Bibelen er den mest solgte og leste bok i verden, og den viktigste boken i vår kultur. De fleste kirkesamfunn i landet er representert i Bibelselskapets styrende organer.