Gå til innhold

31 Jesus sa da til de jødene som var kommet til tro på ham: «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler.

Den nye nordsamiske bibelen, Biibbal 2019, kommer i tre utgaver. Motivet på standardutgaven (i midten) er designet av Britta Marakatt-Labba.

Biibbal 2019 lanseres i urfolksspråkenes år

I samarbeid med Samisk høgskole (Sámi allaskuvla) feirer bibelselskapene i Norge, Sverige og Finland den nye samiske bibeloversettelsen i Kautokeino, helgen 23.-25. august.

Paul Erik Wirgenes er generalsekretær i Bibelselskapet. (Foto: Stein Gudvangen, KPK)

Gud elsker menneskers hjertespråk

Da jeg som ung besøkte min gamle bestemor ville hun ofte at jeg leste en bibeltekst for henne. Helst ville hun bli lest for fra den gamle bibelen sin. «Det er liksom Bibelen i hjertet mitt», sa hun.

Fra venstre: Generalsekretær i Bibelskapet Ingeborg Mongstad-Kvammen, konsulent i Samisk kirkeråd Tove-Lill Labahå Magga, prest i sør-samisk område Einar Bondevik, bibeloversetter Bierna Bientie, leder for menighetsrådet i Samien Åålmege Sigfred Jåma, ungdomsleder Jenny Krihke Bendiksen og biskop Herborg Finnset.

Historisk innvielse av ny sørsamisk bibelbok

Bibelselskapene i Norge og Sverige gir for første gang ut en sørsamisk bibelbok til bruk i hjem, skole, kirke og kulturliv.


Bibelselskapet ca 1910: Bibelhuset i Munchs gate 2, Oslo

Om Bibelselskapets historie

Bibelen er den mest solgte og leste bok i verden, og den viktigste boka i vår kultur. Bibelselskapet arbeider derfor for å gi mennesker Guds ord "på et språk de forstår og til en pris de kan betale". De fleste kirkesamfunn i landet er representert i Bibelselskapets styrende organer.
Årsmeldinger

Årsmeldinger

Årsmeldingen utgis en gang per år og inneholder informasjon om de ulike delene av Bibelselskapets arbeid samt oversikt over driftsmidler og budsjett.
 

Følg oss på

Bibelselskapet

Bibelen er den mest solgte og leste bok i verden, og den viktigste boken i vår kultur. De fleste kirkesamfunn i landet er representert i Bibelselskapets styrende organer.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO