Gå til innhold

31 Siden forlot han Tyros-området igjen. Han tok veien om Sidon og dro mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet.

Aktiviteter og tiltak i menigheten og lokalmiljøet

Forslag til aktiviteter og tiltak som kan benyttes i forbindelse med lanseringen av Bibel 2011.

Bruk gjerne oversikten som en idébank. Andre innspill eller forlag mottas med takk.

Bibeltekstene i ny oversettelse (BM/NYN)

Lesetekster til lanseringsgudstjenesten: Bibeltekstene i ny oversettelse. Les mer

Bibelen i menighetsbladet og lokalmedia

Bruk de lokale mediene til å slå et slag for Bibelen generelt og den nye oversettelsen spesielt. Lag gjerne en serie i menighetsbladet om den nye bibeloversettelsen. Les mer

Fagkveld om Bibelen

Gå i dybden med den nye Bibelen. Les mer

Bibelmaraton

Hovedideen med et bibelmaraton er at menigheten eller forsamlingen leser bibeltekster i løpet av et definert tidsrom, for eksempel en helg.
Les mer

Samarbeid med den lokale bokhandel

Menigheter og forsamlinger oppfordres til å inngå et samarbeid med den lokale bokhandelen for å slå et slag for Bibelen generelt og den nye oversettelsen spesielt. Les mer

Utstilling av bibler i lokalmiljøet

I forbindelse med lanseringen kan en arrangere en utstilling med gamle eller sjeldne bibler som finnes i lokalmiljøet. Les mer

Bibelen på det lokale kjøpesenteret

Bibelselskapet utfordrer til lokale markeringer av Bibelen på det lokale kjøpesenteret. Les mer

Bibellesning og musikk

Lag en bibelkveld der man kan lytte til noen utvalgte bibelfortellinger med musikk og/eller salmesang/korsang mellom lesningene. Les mer