Gå til innhold

11 Kort tid etter ga Jesus seg på vei til en by som heter Nain. Disiplene og en stor folkemengde dro sammen med ham.

Bibellesning og musikk

Lag en bibelkveld der man kan lytte til noen utvalgte bibelfortellinger med musikk og/eller salmesang/korsang mellom lesningene.

Forslag til fortellinger som kan leses:

  • Lovsanger – Lag en kort innledning til hver tekst for å sette den inn i en sammenheng. Deretter leses disse eller andre utvalgte tekster:

    • Hanna (1 Samuel 2,1-10); Salme 33; Salme 96; Salme 98; Salme 100; Salme 103; Salme 118; Salme 121; Salme 138; Salme 145; Salme 146; Salme 148; Salme 150; Maria (Lukas 1,46-55); Sakarja (Lukas 1,68-79); Simeon (Luk 2,29-32); Kristus-hymnen (Fil 2,5-11).

  • Jeg vil gi dere fremtid og håp, sier Herren.

    • Profetene forkynner om fremtiden: Jes 7,10-17; Jes 9,2-7; Jes 11,1-10; Jes 40,1-11; Jes 42,1-9; Jes 49,1-13; Jes 52,13 - 53,12; Jeremia 31,31-34; Esekiel 34,11-16; Amos 9,11-15; Mika 4,1-7, Mika 5,1-4a; Sakarja 9,9-10.
    • Jesus er Messias, han som profetene talte om: Lukas 1,26,-35; Lukas 4,16-21; Johannes 1,1-18.
    • En ny himmel og en ny jord med det nye Jerusalem, med livets vann og livets tre: Johannes Åpenbaring 21,1-22-20.