Gå til innhold

1 Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i himmelriket?»

10 Pass dere for å forakte en eneste av disse små! For jeg sier dere: De har sine engler i himmelen som alltid ser min himmelske Fars ansikt.

En ny oversettelse

I desember 2010 ble den nye oversettelsen godkjent i Bibelselskapets styre. Den reviderte oversettelsen av Det nye testamentet kom allerede i 2005. Det er imidlertid en ny og gjennomarbeidet oversettelse av både Det nye og Det gamle testamentet som lanseres 19.-23. oktober 2011.

Fordelene med Bibelselskapets nye oversettelse kan samles i fem punkter:

  • Språket er godt og gjør bibelteksten forståelig for dagens mennesker
  • Oversettelsen bygger på de eldste håndskriftene og er derfor svært pålitelig
  • Bibelselskapets utgaver er mest benyttet i norske menigheter
  • Barn og unge kjenner denne bibelteksten fra skolen og konfirmantundervisningen
  • Det Norske Bibelselskap støtter arbeidet med bibeloversettelse over hele verden

Om Bibel 2011 og lanseringsperioden: Last ned PowerPoint-presentasjon

Bibel 2011 i oversettelseshistorien

Bibelselskapets generalsekretær Stein Mydske peker på den lange historien den nye bibeloversettelsen står i, og sier takk til alle medvirkende i prosessen. Les mer
Fagartikler om Bibelselskapets oversettelsesarbeid:
Les mer

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO