Gå til innhold

26 Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.»

En ny oversettelse

I desember 2010 ble den nye oversettelsen godkjent i Bibelselskapets styre. Den reviderte oversettelsen av Det nye testamentet kom allerede i 2005. Det er imidlertid en ny og gjennomarbeidet oversettelse av både Det nye og Det gamle testamentet som lanseres 19.-23. oktober 2011.

Fordelene med Bibelselskapets nye oversettelse kan samles i fem punkter:

  • Språket er godt og gjør bibelteksten forståelig for dagens mennesker
  • Oversettelsen bygger på de eldste håndskriftene og er derfor svært pålitelig
  • Bibelselskapets utgaver er mest benyttet i norske menigheter
  • Barn og unge kjenner denne bibelteksten fra skolen og konfirmantundervisningen
  • Det Norske Bibelselskap støtter arbeidet med bibeloversettelse over hele verden

Om Bibel 2011 og lanseringsperioden: Last ned PowerPoint-presentasjon

Bibel 2011 i oversettelseshistorien

Bibelselskapets generalsekretær Stein Mydske peker på den lange historien den nye bibeloversettelsen står i, og sier takk til alle medvirkende i prosessen. Les mer
Fagartikler om Bibelselskapets oversettelsesarbeid:
Les mer