Gå til innhold

1 Da kan himmelriket sammenlignes med ti brudepiker som tok oljelampene sine og gikk ut for å møte brudgommen.

Telefonnummer - bestilling av julekort

I disse dager vil mange finne et vedlegg til Agenda 3:16, Ennå er det håp, Vårt Land, Dagen, Norge IDAG og Korsets Seier fra Bibelselskapets misjonsarbeid Bibelgaven. I dette vedlegget ligger et bestillingskort for flotte julekort. Dessverre har det sneket seg inn feil i telefonnummer på dette bestillingskortet. Riktig telefonnummer er 47 97 64 70.

En ny oversettelse

I desember 2010 ble den nye oversettelsen godkjent i Bibelselskapets styre. Den reviderte oversettelsen av Det nye testamentet kom allerede i 2005. Det er imidlertid en ny og gjennomarbeidet oversettelse av både Det nye og Det gamle testamentet som lanseres 19.-23. oktober 2011.

Fordelene med Bibelselskapets nye oversettelse kan samles i fem punkter:

  • Språket er godt og gjør bibelteksten forståelig for dagens mennesker
  • Oversettelsen bygger på de eldste håndskriftene og er derfor svært pålitelig
  • Bibelselskapets utgaver er mest benyttet i norske menigheter
  • Barn og unge kjenner denne bibelteksten fra skolen og konfirmantundervisningen
  • Det Norske Bibelselskap støtter arbeidet med bibeloversettelse over hele verden

Om Bibel 2011 og lanseringsperioden: Last ned PowerPoint-presentasjon

Bibel 2011 i oversettelseshistorien

Bibelselskapets generalsekretær Stein Mydske peker på den lange historien den nye bibeloversettelsen står i, og sier takk til alle medvirkende i prosessen. Les mer
Fagartikler om Bibelselskapets oversettelsesarbeid:
Les mer