Gå til innhold

8 Ha ingen skyld til noen, annet enn det å elske hverandre! Den som elsker sin neste, har oppfylt loven.

FAKTA om Bibelen og Bibel 2011

Les det på bokmål!

Bibelomsetjingar i Noreg

 • 1904: Første omsetjing til riksmål
 • 1921: Første omsetjing til nynorsk
 • 1930: Revisjon av 1904-bibelen
 • 1938: Revisjon av 1921-bibelen
 • 1959/61: Ungdomsomsetjing
 • 1975: Ny NT - omsetjing
 • 1978: Ny omsetjing til bokmål og nynorsk
 • 1985: Liten revisjon
 • 1988: Bibelen Den Hellige Skrift (Norsk Bibel)
 • 1996: Ny Verden - omsetjinga
 • 1997: Bibelen Guds Ord (Bibelforlaget)
 • 2005: Prøveutgåve av nytt NT
 • 2011: Ny omsetjing av heile Bibelen til bokmål og nynorsk

Elleve års arbeid
Det har tatt elleve år å omsetje Bibelen og det har vore eit stort økonomisk løft for Bibelselskapet. Over førti konsulentar og omsetjarar har vore med i arbeidet, og alle har jobba i omsetjargrupper.

Teologar og forfattarar
Kvar omsetjargruppe har hatt ekspertar på Det nye testamentet, ekspertar på Det gamle testamentet og skjønnlitterære forfattarar. Mellom forfattarane er Inger Bråtveit, Hanne Ørstavik, Jon Fosse, Håvard Rem, Oskar Stein Bjørlykke, Paal-Helge Haugen og Karl Ove Knausgård.

Lang veg til godkjenning
Bibeltekstene har passert fem nivå: - primæromsetjaren - omsetjargruppa - redaksjonskomiteen - Bibelselskapets omsetjarutval - og til sist styre i Bibelselskapet

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO