Gå til innhold

1 Da kan himmelriket sammenlignes med ti brudepiker som tok oljelampene sine og gikk ut for å møte brudgommen.

Telefonnummer - bestilling av julekort

I disse dager vil mange finne et vedlegg til Agenda 3:16, Ennå er det håp, Vårt Land, Dagen, Norge IDAG og Korsets Seier fra Bibelselskapets misjonsarbeid Bibelgaven. I dette vedlegget ligger et bestillingskort for flotte julekort. Dessverre har det sneket seg inn feil i telefonnummer på dette bestillingskortet. Riktig telefonnummer er 47 97 64 70.

Lytt til juleevangeliet

I mange heimar i Noreg er det tradisjon å lese juleevangeliet på julaftan. Somme gjer det på føremiddagen, andre mellom hovudretten og desserten under julemiddagen. Andre finn ei anna tid.

Om du feirar åleine eller i lag med andre, kan du sjå om du finn rom for juleevangeliet på julaftan. Den klassiske teksten står i Lukas 2,1–20.

Nedanfor kan du lytte til forfattar Edvard Hoem og bibelomsetjar Anders Aschim som les Juleevangeliet og eit utval andre bibeltekstar som høyrer jula til. Alle tekstane er henta frå  Bibel 2011-omsetjinga.Lytt til juleevangeliet

Anders Aschim
Anders Aschim
er tidlegare bibelomsetjar i Det Norske Bibelselskap

SpillJuleevangeliet, Luk 2,1-20

SpillBodskapen til Maria, Luk 1,26-36

SpillMarias lovsong, Luk 1,46-55

SpillJesus får namn, Luk 2,21-28

SpillJesus som 12-åring, Luk 2,41-52

SpillJesus blir fødd, Matt 1,18-25

SpillJesus i Egypt, Matt 2,13-23

SpillVismennene hyllar Jesus, Matt 2,1-12

Edvard Hoem
Edvard Hoem
er forfattar og dramatikar

SpillIntervju med Edvard Hoem

SpillJuleevangeliet, Luk 2,1-20

SpillBodskapen til Maria, Luk 1,26-36

SpillMarias lovsong, Luk 1,46-55

SpillJesus får namn, Luk 2,21-28

SpillJesus som 12-åring, Luk 2,41-52

SpillJesus blir fødd, Matt 1,18-25

SpillVismennene hyllar Jesus, Matt 2,1-12