Gå til innhold

22 På reisen til Jerusalem dro Jesus fra by til by og fra landsby til landsby og underviste.

Lytt til juleevangeliet

I mange heimar i Noreg er det tradisjon å lese juleevangeliet på julaftan. Somme gjer det på føremiddagen, andre mellom hovudretten og desserten under julemiddagen. Andre finn ei anna tid.

Om du feirar åleine eller i lag med andre, kan du sjå om du finn rom for juleevangeliet på julaftan. Den klassiske teksten står i Lukas 2,1–20.

Nedanfor kan du lytte til forfattar Edvard Hoem og bibelomsetjar Anders Aschim som les Juleevangeliet og eit utval andre bibeltekstar som høyrer jula til. Alle tekstane er henta frå  Bibel 2011-omsetjinga.Lytt til juleevangeliet

Anders Aschim
Anders Aschim
er tidlegare bibelomsetjar i Det Norske Bibelselskap

Spill Juleevangeliet, Luk 2,1-20

Spill Bodskapen til Maria, Luk 1,26-36

Spill Marias lovsong, Luk 1,46-55

Spill Jesus får namn, Luk 2,21-28

Spill Jesus som 12-åring, Luk 2,41-52

Spill Jesus blir fødd, Matt 1,18-25

Spill Jesus i Egypt, Matt 2,13-23

Spill Vismennene hyllar Jesus, Matt 2,1-12

Edvard Hoem
Edvard Hoem
er forfattar og dramatikar

Spill Intervju med Edvard Hoem

Spill Juleevangeliet, Luk 2,1-20

Spill Bodskapen til Maria, Luk 1,26-36

Spill Marias lovsong, Luk 1,46-55

Spill Jesus får namn, Luk 2,21-28

Spill Jesus som 12-åring, Luk 2,41-52

Spill Jesus blir fødd, Matt 1,18-25

Spill Vismennene hyllar Jesus, Matt 2,1-12

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO