Gå til innhold

6 Herren sa til Kain: «Hvorfor er du harm, og hvorfor ser du ned?

Telefonnummer - bestilling av julekort

I disse dager vil mange finne et vedlegg til Agenda 3:16, Ennå er det håp, Vårt Land, Dagen, Norge IDAG og Korsets Seier fra Bibelselskapets misjonsarbeid Bibelgaven. I dette vedlegget ligger et bestillingskort for flotte julekort. Dessverre har det sneket seg inn feil i telefonnummer på dette bestillingskortet. Riktig telefonnummer er 47 97 64 70.

Synspunkter på Bibel 2011

Kirkeledere og kulturpersonligheter uttaler seg om den nye bibeloversettelsen.

Kirkeledere om Bibel 2011

Norske kirkeledere har svart på tre spørsmål relatert til den nye bibeloversettelsen «Bibel 2011»:
1. Hvorfor er den nye bibeloversettelsen viktig?
2. Hvilke muligheter gir den nye Bibelen i det arbeidet du står i?
3. Hva er din personlige favoritt i Bibelen? Person, fortelling, vers… Les mer

Kulturpersoner om Bibel 2011

Følgende personer svarer:
Jens Olai Justvik, Paal-Helge Haugen, Svein Tindberg, Turid Barth Pettersen, Anette Os, Karen Kristine Blågestad og Ole Petter Erlandsen Les mer

Intervju med Halvor Nordhaug: Ordet i mange fasettar

24.09.11 - Bibelteksten er ikkje lenger like kjend for alle. Det gjev nye høve for formidling, meiner biskop Halvor Nordhaug. Les mer

Intervju med Hans Olav Mørk: Guds mange morsmål

05.10.11 - Den nye bibelomsetjinga er sjølve utgangspunktet for konferansen ”Ordet”. Prosjektleiar og bibelomsetjar Hans-Olav Mørk fortel her om kvifor han meiner den nye omsetjinga er viktig.
Les mer

Intervju med Bjarte Hjelmeland: Det handlar om sjølve livet

17.10.11 - Teatersjef ved Den Nationale Scene, Bjarte Hjelmeland, fortel her om tilhøvet mellom religion og teater. Les mer