Gå til innhold

10 Denne frelsen var det profetene søkte etter og ville utforske da de profeterte om den nåden dere skulle få.

Program torsdag 26. mai

Bibelfestival 2016

Programoversikt

Oslo 26.-29. mai, 2016Torsdag 26. mai

Tidspunkt  Programpost  Sted  Samarbeidspartner 
09.00 Oppstart Bibelmaraton (leses kontinuerlig fram til 20.00 søndag 29. mai) Domkirkeparken (Hjørnet Kirkegaten/Karl Johans gate) Laget, Uio og Vårt Land
13.30 Bibelen - Boken som formet vår kultur /
I storm og stillhet
Oslo domkirke   
10.00 - 20.30 Fagkonferanse om bibeloversettelse, dag 1 Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Sinsenveien 15
 
18.00 Jesus Loves Electro - AND U! (party for konfirmanter og andre ungdommer) Ballroom, Nedre Vollgate 11 Norges KFUK/KFUM
18.00 Kurs i lesning av bibeltekst ved skuespiller Birgitte Larsen, Nationaltheatret Bibelselskapet Bernhard Getz' gate 3  
18.00 Bibelen på 200 minutter Lillesalen, Filadelfia, St. Olavsgate 24 Filadelfia, Fjellhaug Internasjonale Høgskole
19.00 Debattmøte «Er det plass for Bibelen i den offentlige samtale i Norge i 2016?»  Litteraturhuset Skaperkraft og Vårt Land
19.30 Lovsangskveld Oslo domkirke Tverrkirkelig lovsang i Oslo
24.00 - 06.00 Den mørke natten – lesning av dramatiske bibeltekster på Bibelmaraton Domkirkeparken (Hjørnet Kirkegaten/Karl Johans gate) Laget, Uio og Vårt Land

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO