Gå til innhold

18 Da sa Herren Gud: «Det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil lage en hjelper av samme slag.»

«Bibelen – boken som formet vår kultur»

Åpningsprogrammet for Bibelfestival 2016 er i Oslo domkirke. Da Bibelselskapet ble stiftet den 26. mai 1816, skjedde dette i det som da var Vår Frelsers kirke (nå: Oslo domkirke). Åpningsarrangementet er derfor lagt til domkirken.

Oslo domkirke (foto: kirken.no)

I samme rom som stiftelsen skjedde, nøyaktig 200 år senere, skal vi feire Bibelen og Bibelselskapet. Dag Kullerud viser i boken Bibelen – boken som formet vår kultur Bibelens plass i kirke- og samfunnsutvikling i Norge de siste 200 år. Kullerud har arbeidet i flere år med denne boken, og arbeidet har ført ham både til norske og svenske arkiver. Hans dypdykk både i nyere norsk-svensk historie og i Bibelselskapets historie har munnet ut i en fascinerende bok om Norge, Bibelen og kulturen. Under åpningsarrangementet vil Dag Kullerud gi oss et innblikk i sine funn.

I storm og stillhet

Vi ønsker også å gi publikum en kulturell bibelopplevelse og under åpningen vil vi få oppleve forestillingen «I storm og stillhet. Fortellinger om Elia»

Forteller Alf Martin Lie har med seg musikerne Svein-Egil Skotte (blokkfløyte), Tor Selmer (fagott), og Ulla Käll (gitar). «I storm og stillhet» er en fortelling i ord og toner. Forteller og musikere følger hverandre gjennom stormfulle høyder og skjør stillhet. Forestillingen er basert på Det gamle testamentes historier om profeten Elia, en av Bibelens mest sammensatte skikkelser. Fortelleren og musikerne søker å formidle både Elias ville og tillitsfulle styrke, og hans skjøre og sårbare svakhet. Kanskje kan Elias historie fortelle oss noe om vår egen styrke og svakhet.

Praktisk informasjon

  • 26. mai kl. 13.30
  • Oslo domkirke
  • Pressekontakter:
    • Ingeborg Mongstad-Kvammen: 92 69 45 87
    • Anne Kristin Aasmundtveit: 90 99 79 47

Program bibelfortelling og tekstlesing under Bibelfestivalen 2016

Sted og tid Aktører Program Kommentar
Oslo domkirke torsdag 26. mai kl. 13.30  Svein-Egil Skotte, Tor Selmer og Ulla Käll  «I storm og stillhet»  Direkte etter åpningen av Bibelfestivalen 
Bibelselskapet torsdag 26. mai kl. 18.00 - 21.00 Birgitte Larsen Tekstleserkurs for alle Påmelding til: ret@bibel.no
Kaffistova fredag 27. mai kl. 19.00 Anne Kristin Aasmundtveit og Odd Arild «Oddi» Nessa Nåde  
Kaffistova fredag 27. mai ca. kl. 20.15 Finn Olav Jøssang (Bibelleseringen) Bibelquiz Direkte etter bibelfortellingen
Domkirken lørdag 28. mai kl. 13.00 Paola Balbi David og Batseba Engelskspråklig
Domkirken søndag 29. mai ca. kl. 12.30 Helga Samset Ruts bok Rett etter festgudstjenesten
Domkirken søndag 29. mai kl. 19.00 Tekstlesere fra Oslo Østre Frikirke, Paola Balbi, Bruce Kuhn, Efesos songlag Johannes' åpenbaring Avslutning av Bibelmaraton

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO