Gå til innhold

11 Kort tid etter ga Jesus seg på vei til en by som heter Nain. Disiplene og en stor folkemengde dro sammen med ham.

Temasamtaler med internasjonale gjester

Bibelen blir lest i alle verdens land. Forholdene fra land til land er ulike. I noen deler av verden er det forbundet med både frykt og skam å åpne Bibelen. Men mange forteller at nettopp i vanskelige situasjoner betyr Bibelen mer.

Vi har samlet et panel med gjester som på ulik måte har opplevd at det blir lagt hindringer i veien for kirke- og trosliv. Hva betyr Bibelen i slike situasjoner?

Samtalen ledes av Trygve W. Jordheim, redaktør i Vårt Land.

Gjestene

Joel Ortega Dopico (45) (Ortega er første etternavn, men omtales normalt som Dopico) er leder for Rådet av kirker på Cuba, som er et forum som organiserer flertallet av de protestantiske kirkene på Cuba. I den egenskap er han også styreleder for Bibelkommisjonen, som for alle praktiske formål er Bibelselskapet på Cuba.

Joel er prest i den Presbyterianske kirken og har ansvaret for en menighet i turistsenteret Varadero, et par timer utenfor Havanna. Han er også leder for dette kirkesamfunnet og det er i den egenskapen han er valgt som leder for Rådet av kirker på Cuba. Joel er den fra protestantisk side som koordinerer kontakten mellom cubanske myndigheter og kirkene. Han vil også være en selvskreven gjest når det er viktige begivenheter på Cuba og var gjest både under åpningen av den cubanske ambassaden i Washington og den tilsvarende gjenåpningen av den amerikanske ambassaden i Havanna.

Han har ingen politiske posisjoner, men står midt i en vanskelig interessekonflikt mellom på den ene siden kirker i USA som er svært kritiske til regimet på Cuba, og på den annen side cubanske myndigheter – og midt i mellom cubanske kirker som ser svært ulikt på den politiske situasjonen. Joel er en mester til å føre dialog med kirker som ikke er medlem av Rådet av kirker og gir ofte praktisk hjelp hvis det er konflikter med lokale eller sentrale myndigheter.

Kua Wee Seng (60) (Kua er etternavnet) er leder for De Forente Bibelselskapers (United Bible Societies) arbeid i Kina. Dette kontoret er plassert i Singapore fordi det ennå ikke er mulig å etablere et Bibelselskapet i Kina av politiske grunner.

Han arbeidet tidlig som Management Accounting Manager i et multinasjonalt selskap. Etter fullførte studier ved Regent College, Vancouver ble han ansatt i Fellowship of Evangelical Students i Singapore. Wee Seng underviste også i flere år på et disippeltreningssenter i Singapore og i gresk på Trinity Theological College i Singapore.

Ved oppstartingen av bibeltrykkeriet i Nanjing tidlig på 90-tallet var han visedirektør i Amity Printing Company (bibeltrykkeriet). Siden 1996 har han vært medlem av styret ved samme institusjon.

Han har et inngående kjennskap til både bibelarbeidet og kirken i Kina. Ved sine gode diplomatiske egenskaper har han etablert meget gode relasjoner til den protestantiske Tre Selv Kirken og til Den katolske kirken i Kina - som er de eneste registrerte kirker i Kina. Samtidig har han utviklet et godt samarbeid med kinesiske myndigheter, noe som har gjort det mulig å mangedoble trykking og distribusjon i Kina i de senere årene og å oversette Bibelen til en rekke minoritetsspråk.

I dag bor Kua Wee Seng og hans familie i Singapore. Han er spesialrådgiver for biskopen i Den anglikanske kirke i Sørøst-Asia og æresmedlem av Senteret for studier av kristendom i Asia. I dag er de aktive i menigheten «Den gode hyrde» i Singapore. Denne nære forbindelsen til Kina har gitt ham en unik innsikt i hvordan samfunnet fungerer og ikke minst hvordan man manøvrerer i et system med en kommunistisk struktur og ideologi.

Praktisk informasjon

  • 28. mai kl. 14:00-15:30
  • Oslo domkirke, krypten

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO