Gå til innhold

19 Men Guds grunnvoll står fast, og den har et segl med denne innskriften: « Herren kjenner sine», og: « Hver den som bekjenner Herrens navn, må vende seg bort fra urett».

Sign language and Braille

Sign language

2004: The Gospel of Luke. The Norwegian Bible Society.


Braille

1995: Braille Bible. The Norwegian Bible Society.