Gå til innhold

5 Ransak dere selv om dere er i troen. Prøv dere selv! Eller merker dere ikke at Jesus Kristus er i dere? Består dere kanskje ikke prøven?

Hans Beckhaug

Foto: Hans Beckhaug

Unik bibelsamling solgt videre

30. januar 2008. Heidi Einarsen Hagen

Hans Beckhaug har gjennom mange år bygget opp en unik samling bestående av 1.600 bibler. Bibelselskapet fikk tilbudet om å kjøpe samlingen, men utfordret tidligere styremedlem Jan Olaf Tønnevold, som kjøpte bibelsamlingen privat.

Jan Olav Tønnevold Denne samlingen av trykte bibler er kanskje den største i Norge i privat eie.

Jan Olav Tønnevold har et klart mål med den videre bruken av biblene: "Bibelselskapet skal få benytte bibelsamlingen til å skape interesse for Bibelen. Deler av samlingen vil bli lånt ut ved forskjellige anledninger der en ønsker å skape blest om Bibelen. Etter hvert er håpet å kunne finne et sted for en mer permanent utstilling."

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO