Gå til innhold

11 Kort tid etter ga Jesus seg på vei til en by som heter Nain. Disiplene og en stor folkemengde dro sammen med ham.

Bibelens 22 beste

17. april 2013.

- bibelfortellinger som har forandret verden

Hva er et menneske?
Hvorfor er vi her?
Hva er meningen med livet?

Mennesker har til alle tider stilt slike eksistensielle spørsmål. I generasjon etter generasjon har utallige mennesker funnet svar på disse spørsmålene i Bibelen.

Det Danske Bibelselskap har nettopp gitt ut en bok som heter “22 store bibelfortellinger der bevæget verden.” I denne boken har Bibelselskapet samlet de 22 mest sentrale fortellingene i Bibelen. De fortellingene som handler om Gud og mennesker og som har beveget verden gjennom flere tusen år.

Skapelsen: 1 Mos 1,1-2,4
Adam og Eva: 1 Mos 2,4-3,24
De ti bud: 2 Mos 20,1-17
Velsignelsen: 4 Mos 6,22-27
Fortvilelsen: Sal 42
Kjærligheten: Høys 8,1-7
Juleevangeliet: Luk 2,1-20
Døperen Johannes: Matt 3,1-12
Fristelsen i ørkenen: Matt 4,1-11
Bergprekenen: Matt 5,1-7,28
Herrens bønn: Matt 6,9-13
Den lille bibel: Joh 3,16
Jesus og de små barna: Mark 10,13-16
Det dobbelte kjærlighetsbud: Matt 22,34-40
Den gylne regel: Matt 7,12
Den barmhjertige samaritan: Luk 10,25-37
Sønnen som kom hjem: Luk 15,11-32
Nattverden: Matt 26,26-29
Korsfestelsen: Luk 23,26-38
Oppstandelsen: Joh 20,1-18
Misjonsbefalingen: Matt 28,16-20
Pinseunderet: Apg 2,1-13

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO