Gå til innhold

2 Noen fariseere kom og spurte ham: «Har en mann lov til å skille seg fra sin kone?» De ville sette ham på prøve.

Fra Bibelselskapets Årsmelding 2011

17. april 2013.

Kina - rekordinnsamling

Innsamlingen til Kina ble svært vellykket i 2011, og det har medført at overføringene til bibelarbeidet i Kina har blitt rekordstore. Bidraget fra Norge til bibelarbeidet i Kina var i 2011 det høyeste innenfor fellesskapet i UBS (De forente bibelselskaper). Det resulterte i mer enn 500 000 bibler.


Peace and Reconciliation - fred og forsoning

I 2011 startet Bibelselskapet i Burundi opp fredsarbeid gjennom programmet Peace and Reconciliation, med støtte fra Det Norske Bibelselskap. Burundi har gjennomlevd mange år med borgerkrig, og sårene er dype. Gjennom dette programmet for fred og forsoning hjelper Bibelselskapet kirker og individer i Burundi til å bearbeide egne traumer og å gjøre dem i stand til å hjelpe andre. Bibelen er inspirasjonskilde for kursprogrammet.

Rachel Muhorakeye i samtale med Jeanne Francoise

Rachel Muhorakeye (t.h) er programkoordinator, her i samtale med Jeanne Francoise som er en av de frivillige medarbeiderne. Burundi har slitt med den samme motsetningen mellom stammene tutsi og hutu som i Rwanda, og det er mange sår etter langvarig borgerkrig som trenger legedom.


Bevilgninger – bidrag til det globale bibelarbeidet

Det Norske Bibelselskap fordeler pengestøtten etter tre hovedprinsipper:

  • Bidrag til drift av UBS serviceorganisasjon
  • Finansiering av oversettelsesarbeidet, inkludert oversettelseskonsulenter i UBS
  • Støtte til prosjekter i nasjonale bibelselskap

Det Norske Bibelselskap har en egen samarbeidsavtale med Bibelselskapet i Ukraina og Bibelselskapet i Syria. Øvrige bibelselskap som ønsker prosjektstøtte sender søknad om dette til UBS i god tid før neste budsjettår. Administrasjonen gjennomgår søknadene og angir prioritet. Det Norske Bibelselskap velger ut prosjekter i samarbeid med UBS og i dialog med andre bibelselskap. Man tilstreber en god geografisk fordeling og en tilstrekkelig tildeling av oversettelsesprosjekter.

Midlene som bevilges fra Norge kommer som gave fra norske givere – enkeltpersoner, menigheter, kirkesamfunn og organisasjoner. Alle midlene sendes via UBS som er ansvarlig for at midlene utbetales korrekt i henhold til søknad. I noen tilfeller er Det Norske Bibelselskap direkte engasjert i prosjekter og følger opp med tilsyn.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO