Gå til innhold

18 Da sa Herren Gud: «Det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil lage en hjelper av samme slag.»

Ny bibel i ett år: Ettårs-dagen for bibeloversettelsen feires blant annet ved lanseringen av litteraturutgaven av Bibelen på moderne nynorsk, sier generalsekretær Ingeborg Mongstad-Kvammen. Foto: Dag Kjær Smemo.

Foto: Ny bibel i ett år: Ettårs-dagen for bibeloversettelsen feires blant annet ved lanseringen av litteraturutgaven av Bibelen på moderne nynorsk, sier generalsekretær Ingeborg Mongstad-Kvammen. Foto: Dag Kjær Smemo.

Kvinne klar ved roret i Bibelselskapet

01. januar 2012.

Fra nyttår overtar Ingeborg Mongstad-Kvammen som generalsekretær i Bibelselskapet etter Stein Mydske.
- Mitt ønske er at de nesten 80 000 som har fått en ny Bibel 2011, også får et nytt møte både med tekstene og troen og samtidig blir utfordret til tjeneste for kirke og samfunn, sier hun.

Mongstad-Kvammen (39) er den første kvinnelige generalsekretær i Bibelselskapets snart 200 år lange historie. Hun har bakgrunn fra Feltprestkorpset, har doktorgrad i Det nye testamentet og har tidligere vært styreleder i KFUK-KFUM. Fra nyttår får hun ansvaret for en ny fase i Bibelselskapets virksomhet.
De ti siste årene har mye av ressursene i Bibelselskapet, både når det gjelder personell, penger og oppmerksomhet handlet om arbeidet med den nye bibeloversettelsen.
– Nå blir hovedoppgaven å bringe den nye Bibelen ut til folket, og i det arbeidet får den nye generalsekretæren en fremtredende rolle, påpeker styreleder i Bibelselskapet, Tor Tjeransen.
 
Ungdom - en ressurs
– Jeg ønsker å inspirere ungdom til å lese Bibelen rett og slett fordi den er en klok bok. Bibelen inneholder både en trosdimensjon og en verdidimensjon. I Bibelen kan unge mennesker finne kloke og annerledes perspektiver på livet, uavhengig av om man opplever seg selv som troende eller ikke, sier den påtroppende generalsekretæren som både ønsker å fremme lesning av bibeltekstene, men også gjøre bakgrunnsinformasjon om Bibelen tilgjengelig for folk flest.
– Det å forholde seg aktivt til våre hellige tekster tvinger oss til å reflektere over hvilket samfunn vi vil ha og hvilke verdier det skal bygges på. For at en slik samtale om samfunnet skal være relevant, mener jeg at vi er avhengige av at ungdom er med i samtalen og også er premissleverandør for den, sier Mongstad-Kvammen.
 
Rekordår for bibelsalg
Da salgstallene for den nye bibeloversettelsen ble oppdatert i romjulen hadde Bibel 2011 solgt i nesten 79 000 eksemplarer. I tillegg er det solgt ca 39 000 eksemplarer av tidligere oversettelser slik at det samlede salgstallet nå nærmer seg 120 000. Aldri tidligere i Bibelselskapets historie har det blitt solgt flere bibler på ett år i Norge.
– At Bibelen er blitt en bestselger er helt strålende. Det er en bok som både er viktig for mange enkeltpersoner, for samfunnet og for kirkene. Vi har i Norge noen viktige grunnverdier som er definert i formålsparagrafen for utdanning; respekt for menneskeverdet og naturen, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet. Jeg tror at slike grunnverdier hele tiden må tolkes og nytolkes. Disse verdiene er sentrale i mange tekster i Bibelen. Jeg håper at en effekt av den store bibelinteressen også vil være at vi som samfunn jobber med våre egne grunnverdier og spør oss selv hvilket samfunn vi vil være, sier Mongstad-Kvammen.
 
Ny bibel gir nye opplevelser
Hun har ikke selv deltatt i oversettelsesarbeidet, men har satt seg grundig inn i prosessen, også som fagperson med doktorgrad i Det nye testamente.
– Jeg har en dyp respekt for oversettelsesarbeidet som har blitt gjort de siste 11 årene. Det som alltid har fascinert meg når jeg leser Bibelen, er at jeg får innblikk i en helt annen kultur og verden enn den jeg kjenner, og denne annerledesheten synes jeg kanskje Bibel 2011 får fram i enda større grad enn forrige oversettelse, sier Mongstad-Kvammen.
Hun gleder seg særlig over at flere av de originale hebraiske metaforene og virkemidlene i hebraisk poesi har fått plass i den nye oversettelsen. 
– Ett av mange eksempler finner vi i Josvaboken, kapittel 7 vers 5. I den forrige oversettelsen sto det «Da mistet israelittene motet; det fløt blod som vann». Nå er teksten endret til «Da smeltet folkets hjerte bort og ble som vann», sier hun.
– Jeg håper at nærheten til de hebraiske bildene og de poetiske virkemidlene vil gi bibelleserne en helt ny leseopplevelse og trigge nysgjerrigheten på å finne ut mer om bakgrunnen for de bibelske tekstene, sier Bibelselskapets nye generalsekretær som ser det som en hovedoppgave å videreføre Bibelselskapets visjon om at alle som ønsker det skal få tilgang til Guds ord, både i Norge og over hele verden.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO