Gå til innhold

7 I nærheten av dette stedet lå det et gods som var eid av den fremste mannen på øya, han het Publius. Han tok vennlig imot oss som sine gjester i tre dager.

Nils Jernsletten til minne

17. april 2013.

Det var med sorg Bibelselskapet mottok melding om at professor i samisk språkvitenskap, Nils Jernsletten, døde den 20. mai.

Nils Jernsletten ble født den 14. september, 1934 I Tana. I 1974 ble han ansatt ved Universitetet i Tromsø, der han i 1990 ble den første professor i samisk språk. Jernsletten var engasjert av temaet Nordsamisk bibeloversettelse og fra 1986 var han språklig ansvarlig for prosjektet «Nordsamisk bibeloversettelse» i regi av Bibelselskapet. Han var medlem av Sametinget, Samerettsutvalget, og han var den første lederen I Samisk kirkeråd. Nils Jernsletten var en mann som utstrålte varme, myndighet, faglig dyktighet og stolthet over dype røtter.

Jernsletten ble utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden i 2005. Ordensrådet la vekt på Jernslettens betydelige bidrag til Den norske kirke som tolk, informant og ressursperson.

I tillegg skrev han både fag- og skjønnlitteratur på samisk. I 2006 ble han utnevnt til æresmedlem i Samisk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening.

Nils Jernsletten så oversettelsesarbeidet som en naturlig og integrert del av samisk språkarbeid og bevisstgjøring. Vi vil i Bibelselskapet savne Nils Jernsletten. Våre tanker går til hans kone og fem barn.

Vi lyser fred over Juho Niillas’ minne.


Biibbalsearvái lei morašsáhka gullat ahte sámi gielladiehtaga professor, Nils Jernsletten, jámii miessemánu 20.b.

Nils Jernsletten, Juho Niillas, riegádii Detnui čakčamánu 14.b. 1934. 1974:s son oaččui virggi Romssa Universitehtas, ja son šattai dohko vuosttaš sámegielprofessorin 1990:s. Juho Niillasa váimmu lahka lei sámi biibbalbargu, ja 1986 rájes sus lei gielalaš ovddasvástádus Biibbalsearvvi prošeavttaš “Davvisámi biibbaljorgaleapmi”. Son lei Sámedikkelahttu, lei mielde Sámi vuoigatvuođalávdegottis, ja son lei Sámi girkoráđi vuosttaš jođiheaddji. Nils Jernsletten lei liekkusis olmmoš gean olbmot atne árvvus, son lei čeahpes fágaolmmoš ja son lei čeavlái čiekŋalis ruohttasiinnis.

Juho Niillas nammaduvvui St. Olav gudnemearkka kommandevran 2005:s. Gudnemearkka ráđđi deattuhii Jernslettena mearkkašahtti barggu Norgga girku ovddas, dulkan, informántan ja olmmošlaš riggodahkan.

Son maiddái čálii sihke fága- ja čáppagirjjálaš teavsttaid sámegillii. 2006:s son nammaduvvui Sámi fágagirjjálaš čálliid ja jorgaleaddjjid searvvi gudnemiellahttun.

Nils Jernsletten anii jorgalanbarggu lunddolaš oassin sámi giellabarggus ja morráneamis. Biibbalsearvvis mii šaddat ohcalit Nils Jernslettena. Min jurdagat mannet su eamidii ja viđa mánnái.

Ráfi lehkos Juho Niillasa muittuin.

Ingeborg Mongstad-Kvammen
generalsekretær

En samisk pionér

Nils Jernsletten døde 20. mai  

Les og lytt til minneord hos NRK Sápmi

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO