Gå til innhold

13 Salig er den som finner Visdommen
og vinner forstand!

Ny bibel i ett år: Ettårs-dagen for bibeloversettelsen feires blant annet ved lanseringen av litteraturutgaven av Bibelen på moderne nynorsk, sier generalsekretær Ingeborg Mongstad-Kvammen. Foto: Dag Kjær Smemo.

Foto: Ny bibel i ett år: Ettårs-dagen for bibeloversettelsen feires blant annet ved lanseringen av litteraturutgaven av Bibelen på moderne nynorsk, sier generalsekretær Ingeborg Mongstad-Kvammen. Foto: Dag Kjær Smemo.

Oss og de andre

17. april 2013.

«De siste ukene har svært skremmende holdninger blant nordmenn til romfolket blitt synlige. Marie Simonsen skrev i en kommentar i Dagbladet 14. juli at norske politikere er med på å hausse opp nordmenns antipatier mot romfolket i nabolaget vårt. Jeg er hjertens enig med henne», skriver generalsekretær Ingerborg Mongstad-Kvammen i denne aktuelle kronikken.

Romfolket ble i 1998 anerkjent som nasjonal minoritet i Norge. Vårt Land har de siste månedene hatt flere artikler om romfolkets kår i Norge, og Mihai Anhica fortalte i et intervju i avisen i begynnelsen av juni at hun tidligere har hatt arbeid i Romania, Portugal og Italia. Nå er det ikke jobber å få lenger. Hun har derfor kommet til Norge som tigger. Hun sier «vi ble tatt godt i mot i de landene, sammenlignet med her».

Forskeren Edward Said ga i 1978 ut boka Orientalismen. Hans grunnleggende kritikk av Vestens historiske, kulturelle og politiske oppfatning av Østen har blitt et klassisk verk. Han sier at ’Orienten’ ble konstruert av Vesten som Vestens negativt speilbilde av seg selv. ’De orientale’ ble de negative ’andre’ som Vesten trengte for å konstruere det positive ’oss’. Språket ble en måte å undertrykke på for å fremheve seg selv. Den orientale mann ble fremstilt som svikefull, mens den vestlige mann ble fremstilt som ærlig. ’De orientale’ ble sett på som onde, ’de vestlige’ som gode. ’De orientale’ ble fremmedgjort og dehumanisert. Viljen til å fremmedgjøre og dehumanisere ’de andre’ er en forutsetning både for de europeiske kolonialiseringer og for de ideologier som lå til grunn for Holocaust og folkemordene på Balkan.

En rom-familie fra Ukraina: Hvem er vi? Hvem inkluderer vi i det kollektive oss? spør Ingeborg Mongstad-Kvammen.   
«Hvem er vi? Hvem inkluderer vi i det kollektive oss?» spør Ingeborg Mongstad-Kvammen. Her er avbildet en rom-familie fra Ukraina.

Hvem er vi? Hvem inkluderer vi i det kollektive ’oss’? Dette er viktige spørsmål i et samfunn som blir mer og mer mangfoldig. Dette er også sentrale spørsmål for et Norge post 22.07.11. Hva er alternativet til å definere ’de andre’ som vårt negative speilbilde? Said oppfordrer oss til å lytte til dem vi opplever som annerledes før vi definerer hvem de er, før vi definerer hvordan vi skal omtale dem, og dermed før vi definerer deres verdi. Alternativet Said gir er respekt. Respekt for alles menneskeverd, respekt for andre kulturer, respekt for annerledes tenkende og respekt for annerledes troende. Ved å respektere hverandre, inkluderer vi snarere enn å ekskludere ’de andre’ i ’oss selv’. Ulikhet er ikke truende, men en del av det å være menneske i verden. Denne type respekt fordrer høy grad av språklig bevissthet. Språk er makt, og hvordan vi omtaler oss selv og andre, definerer enten vi er bevisste på det eller ikke, både oss selv og andre.

Jeg opplever at Saids kritikk i Orientalismen er skremmende aktuell i Norge i juli 2012. Jeg mener vi nordmenn bør kritiseres kraftig for å skape vårt negative speilbilde i en utsatt gruppe i samfunnet. Jeg mener vi nå bruker romfolket slik. Dette gjør meg fryktelig redd. For, hva sier det om oss at vi gjør dette? Og hvilke ideologiske strømninger kan denne type holdninger gi grobunn for? Med hvilken rett har vi gjort romfolket til vårt negative speilbilde? Hvis vi kjenner oss for godt igjen i Saids kritikk i Orientalismen, er det følgelig en utfordring for oss som kristen nasjon at den kristne kirke er global og per definisjon flerkulturell. I Guds rike er det og kommer det alltid til å være svært mye mangfold og ulikhet. Som kristne er vi helt nødt å inkludere det som vi opplever som annerledes, i forståelsen av oss selv. Om vi klarer det, viser seg blant annet i hvordan vi behandler de som er lavest på rangstigen i vårt eget samfunn. Jeg er usikker på hvor godt vi kommer ut i Norge.
Ingeborg Mongstad-Kvammen gjorde sitt doktorarbeid i Det nye testamente som en postkolonial analyse av Jak 2,1-13. I den forbindelse arbeidet hun også med Edward Saids analyser rundt fremmedgjøring av ’de andre’ og konstruksjonen av ’de andre’ som det negative speilbildet av ’oss selv’.

Be for rom-folket!

Det foregår store vekkelser blant rom-folk i mange land, ikke minst i Romania. Dette gjør at håpet tennes og mange får et nytt og bedre liv.

Be om at vekkelsen fortsetter og når enda flere av våre søstre og brødre blant dette folket.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO