Gå til innhold

11 Kort tid etter ga Jesus seg på vei til en by som heter Nain. Disiplene og en stor folkemengde dro sammen med ham.

Dag Kjær Smemo

Foto: Dag Kjær Smemo

Dag Smemo slutter i Bibelselskapet

08. august 2013.

Dag Kjær Smemo har fylt 67 år, men ingen i Bibelselskapet tenker på ham som pensjonist. Etter 27 år i staben er han fremdeles sprell levende og full av glade kommentarer, gode ideer og glødende iver.

Kampanjer. Han fikk en pangstart i Bibelselskapet i mai 1986. Den store aksjonen «Bibelen åpen for alle» nærmet seg. Både en bibelutstilling og en annonsekampanje skulle være klare til september. Dag ble kastet inn som prosjektleder. I dag ser han tilbake:
– Det ble bra! Bibelutstillingen reiste rundt i hele landet i to år. 100 000 ungdommer var innom utstillingen, og den skapte mye bibelinspirasjon lokalt.

Også annonsekampanjen ble en suksess. Mange husker fremdeles helsides annonser med tegninger av fotspor på Gennesaretsjøen og andre treffende illustrasjoner. – Folk spør meg fremdeles etter de tegningene. Jeg besøkte de 20 beste reklamebyråene i landet og utfordret dem til å arbeide gratis for Bibelen. Tolv av dem sa ja! Bibelen er jo selve Rolls Royce-jobben for et reklamebyrå.

Bibelens plass i kulturen. Dag har skrevet flere bøker som viser at Bibelen er aktuell i dag, blant andre Bibelord i dagligtale og Bibelsk navnebok. – Ved årtusenskiftet tenkte jeg: Hva kan vi gjøre for å vise den plassen Bibelen har i vår kultur? Jeg fikk hjelp av Gunnar Johnstad til å finne ut mer om bibelord i dagligtalen. Dette ble til en bok med 1000 ulike ord og uttrykk fra Bibelen. Jeg ville overraske folk ved å vise dem hvor mye de faktisk bruker bibelord i dagligtalen sin. Tredje opplag er snart klart for produksjon, oppdatert til oversettelsen fra 2011. Salgsinntektene går til Bibelgaven.
Mange kateketer og prester husker nok også hans fotoandaktsbok Mer enn en sidevei som kom i 10 opplag på 1980-tallet. Boka hadde korte andakter med kombinasjonen hverdagsbilder og bibelske sannheter.

Frimodighet på Bibelens vegne. Å ta tak i dagsaktuelle ting har vært en rød tråd i arbeidet til Dag. Eller sagt på en annen måte: Dagsaktuelle ting blir fort til «Dags aktuelle ting».
– Vi må være der folk er! Vi må gi dem en bekreftelse på at også de kan forholde seg til Bibelen. Jeg vil skape nysgjerrighet, slik at de får lyst til å lese Bibelen selv.
Mange forbinder Dag med Bibelbilen, en Morris Minor 1960-modell, som han kjørte i mange år.
– Jeg tenkte: Hvorfor ikke gjøre Bibelen synlig i et uvanlig miljø og prøve noe nytt? Jeg vant flere veteranbilløp med den bilen. Det var morsomt å høre Bibelselskapet bli ropt opp som vinner. Og sponsorer betalte alle ugifter, bilen gikk med overskudd.
– Det er viktig å senke terskelen for folk. Jeg vil formidle noe som er forståelig for folk flest, så får andre ta seg av det teoretiske – det trengs også. Vi må ha frimodighet til å være enkle.
Dag har en nærmest ubegrenset frimodighet på Bibelens vegne. Også ved lanseringen av Bibel 2011 ble gratis reklameplass stilt til disposisjon for Bibelen – fordi Dag turte å spørre.
– Jeg er ikke redd for å be om en tjeneste for en god sak. De fleste sier jo ja til Bibelen.

Et privilegium. Dag har vært både informasjonsleder og bibelmisjonsleder i Bibelselskapet, før han de siste årene har vært omreisende fotojournalist for United Bible Societies. – Jeg har hele tiden følt det som et kall og et privilegium å arbeide i Bibelselskapet. Jeg har følt det var her jeg skulle være. Det har vært en livsstil for meg.
Dag har vært redaktør for bladet «Nytt om Bibelen» i over 20 år. Da han begynte som redaktør, var bladet på seks sider. Dag utvidet sidetallet kraftig og bygde opp bladet på nytt.
– Målet med hvert blad er at det skal gi inspirasjon til leserne. Det skal formidle glede over Bibelen og bibelmisjon i andre land. Undertittelen på den nye boka mi passer slik sett bra også på bladet: «Bibelglede i 30 land»
Hva er den beste tilbakemeldingen Dag har fått på bladet?
– Den fineste tilbakemeldingen fikk jeg fra en leser som skrev: «Send meg ti blad til! Dette må jeg dele med andre!» En annen skrev at «dette er bladet med de fineste bildene!»
Det siste er utvilsomt riktig. Dags interesse for fotografi våknet allerede etter videregående skole. Han arbeidet som frilansfotograf ved siden av teologistudiene. Medstudentene så ham ofte sammen med et kamera.

Bibelglede. I skrivende stund går den nye boka til Dag i trykken: Bibelgaven – bibelglede i 30 land. Her har Dag samlet reportasjer fra utallige reiser i alle deler av verden. Overskuddet fra salget går til Bibelselskapets bibelmisjonsarbeid.
– Jeg håper at boka Bibelgaven skal inspirere alle bibelmisjonsvennene i tjenesten videre.
– Jeg glemmer aldri turen til Romania i januar 1990. Knut Kaldestad og jeg ble sendt til Romania, tre uker etter revolusjonen. Vi distribuerte 3.000 bibler til bibelhungrige mennesker. Men den turen har jeg ingen bilder fra. Den siste kvelden ble jeg frastjålet kamerautstyret, alle notatene mine og 70 ruller film. Jeg tror det var Securitate som ville sikre seg bildene; vi hadde nemlig blant annet intervjuet den nye religionsministeren i landet.
Men denne trange starten stoppet ikke Dag. Han har mange bilder og sterke minner fra turer østover, som turene til Sibir og Tuva.
– Et enkeltmenneske jeg husker godt, er Alexej Bulatov, regionslederen i Sibir. Han kan folk lese om i den nye boka. Hans iver i tjenesten og hans vilje til å kjøre 200 mil for å få ut bibler var inspirerende.
Hva tenker så Dag om livet framover?
– Som pensjonist kommer jeg nok til å rydde litt i billedarkivet mitt. Jeg har noen hundre tusen bilder! Vårt lokale menighetsblad er kanskje Norges beste, jeg er med i redaksjonen der. Dessuten har jeg et lite verksted for tredreiing. Dessuten gleder jeg meg til å bruke mer tid på kone og barn, seks barnebarn, barnas bikkjer og hytte. Bodil har vært pensjonist et par år alt. Det ser hyggelig ut!
Men det kan vel kanskje bli tid for noen oppdrag for Bibelgaven også.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO