Gå til innhold

17 Gud, fra jeg var ung, har du lært meg opp.
Jeg forteller fortsatt om dine under.

Elisabeth Levy

Foto: Elisabeth Levy

Brua som holder

27. august 2013.

Skifte i redaksjonen – Elisabeth Levy til Israel

Elisabeth Levy (57) er ansatt som ny leder for Caspari Senter, Israelsmisjonens studiesenter for bibelske og jødiske studier i Jerusalem. Hun forlater derfor Det Norske Bibelselskap etter til sammen 20 år.

– Det flotteste var å få være med på oversettelsen av Bibel 2011. Det er jo noe du opplever bare en gang i livet. Tenk å få være med på noe så spennende!

Ikke lenge etter at Elisabeth begynte i Bibelselskapet, begynte Ole Christian Kvarme som generalsekretær. Da kom han fra stillingen som den første lederen ved Caspari Senter. Nå skal Elisabeth inn i den samme stillingen som han forlot den gangen.

Israel har en stor plass i hjertet til Elisabeth. Mannen hennes er jøde, og hun har bodd flere år i landet. Den ene av de to døtrene er også født i landet.
– På partnerlista til Caspari Senter står heldigvis både det israelske og det palestinske bibelselskapet. Bibelen har vi uansett felles!

Spesialfeltet til Caspari Senter er den messianske bevegelsen, det vil si de Jesus-troende jødene. – I 1948 fantes det bare en håndfull messianske jøder i landet; nå er det cirka 15 000. Og det er fremdeles sterk vekst. Derfor er det viktig å gi de nye troende undervisning. Elisabeth forteller en gammel jødisk legende som beskriver hvor viktig Bibelen er i arbeidet hennes – og for henne personlig:

– To bruer spenner over ei dyp kløft, til den kommende verden. Den ene er ei stålbru, den andre ei lita papirbru som er satt sammen av små papirlapper. På lappene står det vers fra Skriften. Papirbrua består av den kunnskapen som ingen kan ta fra deg. De fleste velger stålbrua fordi de ofte ikke vet bedre, men det er den lille papirbrua som varer evig. Det er Guds Ord som fører deg over til det kommende riket. Det er den brua som holder.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO