Gå til innhold

29 La ikke et eneste råttent ord komme over leppene. Si bare det som er godt, og som bygger opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på.

Årsrapport 2012, Bakgrunnsbilde: Tony Hegewald / pixelio.de

Foto: Årsrapport 2012, Bakgrunnsbilde: Tony Hegewald / pixelio.de

Utdrag fra årsrapporten 2012

28. august 2013.

Å utbre Den hellige skrift handler om å åpne Bibelen.

Fakta
Bibelselskapet hadde 677 bibelkontakter og åtte bibelselskapskomiteer ved utgangen av 2012.
Det ble arrangert grunnkurs og fordypningskurs i bibelfortelling, og kursene Vandring gjennom Bibelen for barn og Bibelreisen for voksne. Det var over 500 000 unike besøkende på nettbibelen bibel.no, og over 2 millioner besøk totalt.

Oversettelsesarbeidet fortsetter – på samisk og norsk
I 2012 ble det satt i gang et arbeid med å etablere en egen fagseksjon for bibeloversettelse. Hovedoppdraget for seksjonen er nå oversettelse til nord- og sørsamisk samt oversettelse av de deuterokaoniske skrifter til nynorsk. I tillegg skal fagseksjonen ha et langsiktig strategisk blikk på utviklingen av bibeloversettelseskompetansen i Norge. Målet er lansering av den første nordsamiske bibel siden 1895, innen påske 2019.

Egen samarbeidsavtale med Ukraina
Veksten i ukrainske kirker har gjort Ukraina til et åndelig senter for hele det tidligere Sovjetunionen. Det norske og Det ukrainske bibelselskap samarbeider tett, basert på en unik samarbeidsavtale. Gjennom arbeidet har Bibelselskapet fått en sentral posisjon i det økumeniske arbeidet og er respektert i alle kirkelige og politiske miljøer. Dette gir nå konkrete resultater både for innsamlingsarbeidet og bibelsalget i Ukraina. Den sentrale posisjonen både geografisk og kirkelig gjør det mulig å styrke og fornye arbeidet i andre regioner, spesielt i Sentral-Asia.

Samarbeid med Syria
Bibelarbeidet i Syria har det siste året skjedd under svært vanskelige forhold. Samtidig har Bibelselskapet vært operativt hele tiden, og bibeldistribusjonen er øket i forhold til tidligere år. På tross av borgerkrigen hadde ledelsen i Det Norske Bibelselskap gjennom hele 2012 en nær dialog med ledelsen for bibelarbeidet i Syria. Vi lar oss imponere av teamet i Syria, og det fyller oss med ydmykhet å se den uegennyttige innsatsen de gjør for å tjene sitt folk.

Kina
Det er en stor interesse i Norge for det kristne arbeidet i Kina, og vi ser det naturlig å opprettholde en nær og god kontakt med kirkene der. Vårt økonomiske bidrag til bibler til Kina er fremdeles meget høyt, og ved utgangen av året var vi nummer to på verdensbasis. Mange nye meldte seg til givertjeneste i 2011, og det medførte at vi hadde store gaveinntekter som gjør det mulig å opprettholde det høye nivået.

United Bible Societies (UBS)
Serviceorganisasjonen i UBS har vært gjenstand for store endringer i 2012. Hensikten har vært å gjøre organisasjonen mer fleksibel og effektiv. Fra norsk side vurderer vi fellesskapet i UBS minst like viktig som tidligere, og vi er tilfreds med at en større del av våre bidrag går direkte til arbeidet i de nasjonale bibelselskaper.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO