Gå til innhold

13 Salig er den som finner Visdommen
og vinner forstand!

Dere er verdens lys!

03. desember 2013.

Generalsekretæren Ingeborg Mongstad-KvammenJubileene kommer som perler på en snor fremover: Grunnlovsjubileet i 2014,Bibelselskapets 200-årsjubileum i 2016 og reformasjonsjubileet i 2017. Det gir oss som troende unike muligheter til å snakke om tro og verdier som nestekjærlighet,tilgivelse og menneskets unike verdi.

Om lag 80% av befolkningen er medlemmer av Den norske kirke. Tallet er synkende. Andelen av befolkningen med bakgrunn fra andre land enn Norge er noe økende. Av disse er mange kristne. Gudsrikets mangfold er her hos oss og blir mer synlig. Jeg opplever det som svært positivt. Vi utfordres av kristne søsken med en annen bakgrunn enn vår. Slik er det nå,og slik vil det være i himmelriket. Økt religiøst mangfold betyr også økt kristent mangfold.

Samtidig ser vi altså at medlemstallet i Den norske kirke er synkende . Det har vært en forsiktig nedgang i tallet på konfirmerte. Mer alvorlig er det at antallet døpte i Dnk fra 2008 til 2012 gikk ned med 10%. Andelen døpte i forhold til fødte har vært synkende hvert år siden 2008. Hva kan dette bety for fremtiden? På den ene side kan det se ut til at det religiøse mangfoldet, inkludert det kristne, vil være økende. På den andre side kan nedgangen i tallet på døpte indikere at vi får en økende grad av sekularisering fremover. Med andre ord: Det blir både mer og mindre tro.

Skal vi som Kristi etterfølgere bare sitte og se på dette,eller skal vi gjøre noe med det?

Jeg er overbevist om at vi som enkelttroende, som menigheter og som kirkesamfunn må spisse vår kompetanse i å snakke offentlig om troen på Kristus, utfordre til tro på Kristus og delta i samfunnsdebatter med kristne verdier som nestekjærlighet, tilgivelse og menneskets unike verdi i bunnen. Vi trenger ikke jubileer for å gjøre dette, men jubileer er unike muligheter til å bli hørt i offentligheten.

Bruk dem, for Dere er verdens lys!

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO