Gå til innhold

17 Da Jesus kom fram, fikk han vite at Lasarus alt hadde ligget fire dager i graven.

Pave Frans med den nye bibelutgaven «Maz they be one bible» fra De forente Bibelselskaper (UBS)., Foto: UBS

Foto: Pave Frans med den nye bibelutgaven «Maz they be one bible» fra De forente Bibelselskaper (UBS)., Foto: UBS

Pave Frans støtter bibelselskapene

06. desember 2013.

Pave Frans er opptatt av at alle familier skal ha en bibel.I oktober tok han imot representanter fra De forente bibelselskaper. Det ble et fint møte med en engasjert bibelvenn. «Stå på videre!» sa paven.

- Vi er glade for at paven har gjort familien til tema for bispesynoden i 2014, og for hans en- gasjement for å bringe Bibelen ut til familiene, sier direktør i UBS, Michael Perreau.

Paven tok seg god tid til møtet med bibelsel- skapene. Dr Rudi Zimmer, leder av styret for UBS, forteller at ansiktet til paven lyste opp da han hørte om arbeidet for å gjøre Bibelen tilgjengelig for familier.

Zimmer viste paven to nye bibelutgaver fra bibelselskapene: «Poverty and Justice Bible» uthever ord i Bibelen om fattigdom og rett- ferdighet, mens «May they be one Bible»gis ut i forbindelse med en kampanje for å gi alle familier en bibel. Begge biblene blir produsert med støtte fra Den katolske kirke.

- Paven ble glad for å høre om de nye bibel- utgavene og sa: «Stå på videre!» Støtten fra paven betyr mye for oss, sier Dr Zimmer.

Tekst: De forente Bibelselskaper (UBS)

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO