Gå til innhold

29 La ikke et eneste råttent ord komme over leppene. Si bare det som er godt, og som bygger opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på.

Ny bibel i ett år: Ettårs-dagen for bibeloversettelsen feires blant annet ved lanseringen av litteraturutgaven av Bibelen på moderne nynorsk, sier generalsekretær Ingeborg Mongstad-Kvammen. Foto: Dag Kjær Smemo.

Foto: Ny bibel i ett år: Ettårs-dagen for bibeloversettelsen feires blant annet ved lanseringen av litteraturutgaven av Bibelen på moderne nynorsk, sier generalsekretær Ingeborg Mongstad-Kvammen. Foto: Dag Kjær Smemo.

Bibelselskapet styrker oversettelsesarbeidet

17. april 2013.

– All fagkompetanse på bibeloversettelse vil samles i seksjonen som ledes av Hans-Olav Mørk, forteller generalsekretær i Bibelselskapet, Ingeborg Mongstad-Kvammen.

Det er oversettelsen av de apokryfe bøker og det pågående arbeidet med den nye nordsamiske bibeloversettelsen som vil ha størst fokus. Seksjonen opprettes hovedsakelig for å heve bibeloversettelse som kjernevirksomhet i Bibelselskapet og for å sikre at Bibelselskapet har et langsiktig strategisk perspektiv på bibeloversettelsesfeltet i Norge.

– Det er sentralt for meg å sikre et godt samarbeid mellom Bibelselskapet og de teologiske utdanningsinstitusjonene, i særdeleshet bibelfagsmiljøene, også etter at det store prosjektet med Bibel 2011 er ferdigstilt. I et langsiktig strategisk perspektiv er dette helt essensielt for Bibelselskapet. Til seksjonsleders oppdrag vil derfor også kontakten og samhandlingen med bibelfagsmiljøene ved de teologiske utdanningsinstitusjonene ligge, sier Mongstad-Kvammen.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO