Gå til innhold

22 På reisen til Jerusalem dro Jesus fra by til by og fra landsby til landsby og underviste.

Hans Nielsen Hauge (1771-1824) var en av foregangsmennene for Bibelarbeidet i Norge. Åtte år før hans død, i 1816, ble Det Norske Bibelselskap stiftet. I Adolph Tidemands  berømte maleri, Haugianerne, er folket samlet om Bibelen. Hauges venner ble også kalt "leserne", men Bibelen var mangelvare på begynnelsen av 1800-tallet. Denne bibelmangelen var bakgrunnen for etableringen av et norsk bibelselskap. Fortsatt i dag er Bibelselskapets formål å utbre Bibelen til alle som ønsker den, på et språk de forstår og til en pris de kan betale. I dag har vi et internasjonalt perspektiv over vårt formål, og gjennom De forente bibelselskaper, som omfatter 147 nasjonale selskap, driver Bibelselskapet i dag bibelarbeid over hele verden.

Foto: Hans Nielsen Hauge (1771-1824) var en av foregangsmennene for Bibelarbeidet i Norge. Åtte år før hans død, i 1816, ble Det Norske Bibelselskap stiftet. I Adolph Tidemands berømte maleri, Haugianerne, er folket samlet om Bibelen. Hauges venner ble også kalt "leserne", men Bibelen var mangelvare på begynnelsen av 1800-tallet. Denne bibelmangelen var bakgrunnen for etableringen av et norsk bibelselskap. Fortsatt i dag er Bibelselskapets formål å utbre Bibelen til alle som ønsker den, på et språk de forstår og til en pris de kan betale. I dag har vi et internasjonalt perspektiv over vårt formål, og gjennom De forente bibelselskaper, som omfatter 147 nasjonale selskap, driver Bibelselskapet i dag bibelarbeid over hele verden.

Å gi Bibelen til folket

07. oktober 2013.

Da Bibelselskapet ble stiftet i 1816, hadde vi i vårt land hatt vår egen grunnlov i to år. Vi hadde hatt vårt eget universitet i fem år. Imidlertid var det stor bibelmangel i landet vårt. Kilden for nasjonens trosfundament manglet.

Enkelte steder eide gjennomsnittlig hver fjerde husstand en Bibel. I nesten halvparten av prestegjeldene var skolen og lærerne helt uten bibler. Denne bibelmangelen var den direkte årsaken til at Bibelselskapet ble stiftet med formål å utbre Den Hellige Skrift. Vi ville gi vårt folk den beste gaven vi kunne tenke oss – Bibelgaven. Det har vi gjort i nær 200 år.

Distribusjon og oversettelse
Da arbeidet i Bibelselskapet startet, jobbet man etter to linjer. Den ene var å distribuere flest mulig bibler i den danske oversettelse vi da hadde. Den andre linjen var å oversette Bibelen til norsk. For å åpne Bibelen for flest mulig, ble det å oversette Bibelen sentralt i Bibelselskapets nasjonale og etter hvert også internasjonale arbeid.

En bok som forandrer mennesker
I 1904 kom den første bibeloversettelsen til norsk. Tre bibeloversettelser senere, er det fortsatt Bibelselskapets ønske å åpne Bibelen for flest mulig. Hvorfor? Fordi Bibelen er en bok som forandrer enkeltmennesker, folkegrupper og nasjoner. Den er en bok som viser oss den sanne veg til Gud, som gir frelse og frigjøring og som utfordrer til tjeneste.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO