Gå til innhold

9 Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned på alle andre, fortalte Jesus denne lignelsen:

Ingeborg Mongstad-Kvammen er generalsekretær i Bibelselskapet. (Foto: Dag Kjær Smemo)

Foto: Ingeborg Mongstad-Kvammen er generalsekretær i Bibelselskapet. (Foto: Dag Kjær Smemo)

Bak - fram

17. januar 2014. Ingeborg Mongstad-Kvammen

Årsskiftet er for meg en tid da vi ser både bakover og framover.Vi ser bakover, på hva vi fikk til i fjor, for å kunne arbeide bedre framover. «Bak-fram» er altså det vi driver med nå.

I 2013 har vi arbeidet med hvordan det skal vises visuelt at Bibelen er åpen for alle.Vi har fått nytt symbol,nye nettsider,nytt navn på bladet vårt,og lik visuell profil på kataloger og annonser.Vi er ledende på Bibelen på nett i Norge. Denne posisjonen vil vi beholde og forsterke.

2013 ble preget av borgerkrigen i Syria. Vi har samarbeidsavtale med Bibelhuset i Syria.Vi har nære relasjoner til kristne søsken som lever og arbeider under farlige forhold. På tross av den vanskelige situasjonen, er etterspørselen etter bibler større enn noen gang.Ved Guds nåde har det vært mulig å distribuere bibeldeler og bibelkalendre i stort antall også i 2013. 2013 har har satt forlagsvirksomheten vår på kartet.Verbum har vært synlige det siste året og gitt ut viktige bøker som møter en åndelig lengsel i vår tid.Ett eksempel på ei slik bok er Veier til helhet. Lær å meditere i kristen Tradisjon. Hvorfor søke andre kilder,når vi helt fra den første kristne tid finner mystikken som en døråpner til Gud?

I 2013 ble en egen seksjon for bibeloversettelse opprettet.Vi oversetter nå apokryfene til nynorsk og reviderer bokmålsoversettelsen fra 1985.
Oversettelsesarbeidet til nordsamisk og sørsamisk pågår for fullt. Nylig ble prøveoversettelsen av Jesajaboken ferdig på nordsamisk,og jula 2013 kan alle julaftens tekster leses i ny nordsamisk språkdrakt.

Når vi ser framover, er det bibeldagen som kommer først.

Det Norske Bibelselskap har vært sentrale i å lansere den globale kampanjen En million bibler til Cuba. Behovet for bibler på Cuba er enormt.Salvador Miranda Fernandez (76) som må skrive av bibeltekster for hånd,gir i dette bladet bibelmangelen et ansikt. La oss støtte Bibeldagen! I dette nummeret kan du lese mer om Cuba,eller finne ut mer på bibel.no/Bibelgaven

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO