Gå til innhold

5 Ransak dere selv om dere er i troen. Prøv dere selv! Eller merker dere ikke at Jesus Kristus er i dere? Består dere kanskje ikke prøven?

- Det betyr veldig mye å få Bibelen på sitt eget morsmål

14. mai 2014.

Bierna Leine Bientie (62) har i en årrekke arbeidet med å oversette bibeltekster til sørsamisk.Men et ferdig nytestamente tror han ikke han får se i sin levetid.

- Da jeg skulle holde min første gudstjeneste på slutten av 1970-tallet,hadde jeg ingen bibel,ikke engang et nytestamente.Jeg måtte oversette hver eneste tekst som skulle leses. Slik levde vi fra hånd til munn i de første sørsamiske gudstjenestene.

- Verken på skolen eller i barndommen ellers hadde jeg møtt sørsamiske tekster.Så det at vi ikke hadde noen bibel … det var bare slik det var. Først senere kom fortvilelsen og følelsen av at det var urettferdig.

- Vi regner med at det er omkring to tusen sørsamer på norsk side. Ikke alle disse bruker det som sitt førstespråk,men det er stadig flere som har hatt sørsamisk på skolen. Trolig er det nå omkring tusen språkbrukere på norsk side og like mange på svensk.

- Da vi begynte å oversette de første bibeltekstene, hadde vi ikke engang en ordbok. Det var en utfordring å finne ord og begreper. Mange ord var allerede gått i glemmeboka, og jeg måtte spørre de få språkbrukerne som var igjen. Det er enklere nå,etter at vi har fått både ordbok og en fast språknorm. Men et språk som ikke kan holdes ved like skriftlig,er alltid nær ved å dø ut.

Bierna Leine Biente- Har du et eksempel på en konkret utfordring i arbeidet?

- Jeg husker vi lette etter et ord for «honning » da vi oversatte tekstene om Døperen Johannes. Jeg ble begeistret da jeg fant det gamle ordet «ååblan voeje»,som betyr «humlesmør»,men dessverre kunne det ikke brukes. Det var ukjent for folk i dag,så jeg måtte sette inn det norske lånordet «honning».

- Ellers er det en utfordring å ta stilling til gamle begreper i det samiske språket.Vi har ord for å slakte og ofre dyr – kan disse tas inn i Bibelen? Og kan vi bruke den samiske sjamanen, som fikk overnaturlig beskjeder, som oversettelse for «profet»? Det er ikke lett.Vi har vokst opp med at alt det samiske er noe skummelt.Men det kan ikke være riktig at alt det samiske er knyttet til hedensk makt.

- Planene framover er å fortsette arbeidet med tekstene som leses i gudstjenestene. Snart tar vi fatt på alle tekstene som brukes i tekstbøkene på både svensk og norsk side. Vi håper at vi kan starte opp i januar 2015 - dersom det blir mulig å finansiere prosjektet.

- Hva må til for at du skal se et ferdig NT på sørsamisk i din levetid?

- Et under. Når jeg blir pensjonist, får jeg bedre tid.Men å få hele NT oversatt til sørsamisk, det ser jeg ikke for meg. Da må det mer ressurser til.

- Hva betyr det å få høre Bibelen på sitt eget morsmål?

- Det betyr veldig, veldig mye,i både sorg og glede. Det gir en dypere forståelse av budskapet. Ordet når inn på det emosjonelle planet,som går mye dypere enn det rasjonelle. Den vanlige fortellerstilen i samisk er alltid i nåtid.En tekst blir derfor mye nærere når den leses på sørsamisk.Som tilhører blir en trukket helt inn i det som leses. Slik kan en sørsamisk tekst nå inn på en helt annen måte.Folk sier: «Nå forstår jeg endelig hva det betyr».

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO