Gå til innhold

7 I nærheten av dette stedet lå det et gods som var eid av den fremste mannen på øya, han het Publius. Han tok vennlig imot oss som sine gjester i tre dager.

Bernt Greger Olsen, Bibelselskapets bibelmisjonsleder

Foto: Bernt Greger Olsen, Bibelselskapets bibelmisjonsleder

Ukraina i endring

14. mai 2014. Bernt G. Olsen

Både Ukraina og Russland anerkjenner sine kristne,ortodokse røtter. Selv om Russland har mange flere innbyggere, er likevel den ortodokse kirken i Ukraina større. Derfor var det spesielt smertefullt for ortodokse kristne å oppleve at broderfolkets militære styrker okkuperte Krim – nettopp den dagen da alle etter ortodoks tradisjon skulle bekjenne sine synder i det man gikk inn i fastetiden før påske.

Det første offer i enhver konflikt er sannheten. Slik også her. Da jeg var i Kiev, møtte jeg representanter fra en rekke russisktalende bibelselskaper. De var engstelige for det som skulle møte dem der.Og de kunne ved selvsyn se og oppleve en helt annen virkelighet enn hva russiske medier fortalte dem at de ville møte i Ukraina.

Derfor har det vært viktig å få kirkene i Russland og Ukraina til å snakke sammen, slik de nylig gjorde. Bibelselskapet i Ukraina spilte en sentral rolle i arbeidet for å få til en slik dialog, for øvrig med økonomisk støtte fra den norske stat!

Trusselen fra en ytre fiende har ført ukrainere fra både øst og vest sammen på en måte de aldri har sett tidligere,uansett om de har russisk eller ukrainsk som morsmål. Men også kirkene har blitt ført sammen på tvers av konfesjonsgrensene. Det har vært sterkt å få rapporter fra hele Ukraina om mennesker som går ned på kne i bønn – ofte mennesker som aldri tidligere har lært å be. Situasjonen har også ført flere til kirkene i påsken enn noen gang tidligere.

Som bibelselskap tar vi aldri stilling i en konflikt.Vårt oppdrag gjelder mennesker på alle sider av politiske grenser – også om de flyttes.Vårt mandat er å gi bibler til mennesker på et språk de kan forstå, og til en pris de kan betale,uansett hvor de bor. Det skal vi fortsatt gjøre på Krim,i Øst- og Vest-Ukraina - på russisk eller ukrainsk – om det vil skje fra Moskva eller Kiev.

På Maidanplassen i Kiev og andre steder i Ukraina møtes mennesker til bønn for fred. Det er et lyspunkt i en mørk tid.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO