Gå til innhold

29 La ikke et eneste råttent ord komme over leppene. Si bare det som er godt, og som bygger opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på.

Dialogkonferansen i Oslo: Delegasjonene fra Ukraina og Russland var hver representert med fire paneldeltakere som la fram sluttkommunikeet etter konferansen. (Foto: Ole Andreas Husøy)

Foto: Dialogkonferansen i Oslo: Delegasjonene fra Ukraina og Russland var hver representert med fire paneldeltakere som la fram sluttkommunikeet etter konferansen. (Foto: Ole Andreas Husøy)

«Sammen og til stede gjør vi en forskjell i Norge og i verden!»

04. desember 2014. Ingeborg Mongstad-Kvammen

Dette er mottoet til Kristenrussen. Laget, Ungdom i Oppdrag og Bibelselskapet er partnere i kristenrussarbeidet. Sammen har vi et hjerte for at russ skal bli kjent med Jesus, misjon og Bibelen, og at de skal gjøre en forskjell i russetiden.

Ingeborg Mongstad-Kvammen

I september signerte vi ny treårig samarbeidsavtale. For Bibelselskapet er det svært viktig å fortsatt støtte kristenrussen. De samler inn penger til arbeidet i Ukraina, men enda viktigere er det at de blir kjent med Jesus, misjon og Bibelen.

I Ukraina lider befolkningen på grunn av krigen i øst. Bibelselskapet i Ukraina ønsker å svare på landets behov. Nå har folket et enormt behov for bibler, og landet trenger fred og forsoning. Derfor inviterte Det Norske Bibelselskap til dialogkonferanse for religiøse ledere fra Ukraina og Russland. Konferansen ble holdt i Oslo i september. Vi var i posisjon til å invitere på grunn av vårt lange samarbeid med Det ukrainske Bibelselskap og deres gode forhold til alle kirkesamfunn.

Bibelen har et tydelig fredsbudskap. Det var derfor viktig for oss å legge til rette for en respektfull dialog på tross av konflikt og uenighet. Vi opplevde at vi lyktes med det. Samtalene foregikk i respekt. Konferansedeltagerne kom frem til en felles uttalelse. Og det er et felles ønske om å møtes til fortsatt dialog.

Jeg ser fellestrekk mellom kristenrussavtalen og dialogkonferansen. For det første at tro og handling henger sammen, og for det andre at det globale og det lokale henger sammen. Det finnes ikke et «oss» og «de andre» i vårt arbeid. Det finnes bare et globalt «oss». Derfor er global og lokal misjon to sider av samme sak. Derfor påvirker det oss her i Norge når vår samarbeidspartner i Ukraina opplever krig og ufred. Derfor må vi handle både lokalt og globalt.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO