Gå til innhold

9 Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned på alle andre, fortalte Jesus denne lignelsen:

Joel Ortega Dopico (t. v.) og Alain Montano Hernandez (t. h.) besøker Norge i tiden 10.-17. februar og skal delta på en rekke møter.

Foto: Joel Ortega Dopico (t. v.) og Alain Montano Hernandez (t. h.) besøker Norge i tiden 10.-17. februar og skal delta på en rekke møter.

Fra Cuba for å fortelle om bibelbehov

13. februar 2014. Ole Andreas Husøy (KPK)

To cubanske kirkeledere skal denne uken delta på en rekke møter på Sørlandet og Østlandet i forbindelse med markeringen av årets bibeldag og innsamlingen til bibler til Cuba.

Joel Orega Dopico er president i rådet av kirker på Cuba og Alain Montano Hernandez er generalsekretær i landets bibelkommisjon. Den sterke kirkeveksten på Cuba er en av årsakene til den store mangelen på bibler, forteller de to. Halvparten av kirkemedlemmene er nye medlemmer fra den siste tiårsperioden.

Trenger en million bibler
De to kirkelederne anslår at det er behov for en million bibler for å dekke dagens behov.

– Vi trenger bibler både til de som allerede er med i kirken, og vi trenger dem også for å nå nye mennesker. Folk kan ikke lære om Gud uten å ha en bibel å lese i, sier Dopico. Hernandez sier at forholdet mellom staten og kirkene på Cuba er blitt bedre de senere år, og at dette er en situasjon man må utnytte.

Når det gjelder årsakene til den store kirkeveksten, sier de to kirkelederne at flere faktorer har vært medvirkende. Det er blitt mer frihet og toleranse når det gjelder religionsutøvelse, kirken har etter hvert fått et mer karibisk preg, mens den tidligere hadde en anglo-saksisk liturgi. De peker på at misjonærer var viktige for oppbyggingen av kirkene på Cuba, og at kirkene har arvet en misjonerende holdning fra misjonærene.

Unge mennesker til kirkene
Bemerkelsesverdig er også den sterke tilstrømningen av unge til kirkene. Man anslår at cirka 40 prosent av de som går i kirken er unge mennesker.

– Det er en rik flora av kirkesamfunn på Cuba; katolske, ortodokse, protestantiske og pinsekarismatiske. Man ser ulikt på en del ting, men samarbeider samtidig godt på mange felt. Ikke minst er arbeidet som gjøres gjennom Bibelkommisjonen med på å styrke fellesskapet mellom de ulike kirkene i landet, sier Dopico og Hernandez.

Bibelmisjonsleder Bernt Greger Olsen i Det Norske Bibelselskap sier at man de nærmeste tre årene satser på å gjøre en ekstra innsats for å få dekket bibelbehovet på Cuba, men at dette ikke skal gå ut over Bibelselskapets satsing i andre land rundt om i verden.

– Så vi må samle inn ekstra midler til prosjektet på Cuba, sier han.

En av Bibelselskapets gjester fra Cuba deltar, med følge av norsk tolk, på disse møtene:
 • 12.02 Bibeldagen i Borg, Ski nye kirke
 • 12.02 Kveldsmøte i Vennesla frikirke
 • 13.02 Formiddagstreff i Moflata misjonskirke, Skien
 • 13.02 Møte for prester og pastorer i Porsgrunn
 • 13.02 Kveldsmøte på Kvitsund Gymnas
 • 14.02 Bibelfest på Hotel Norge, Kristiansand
 • 15.02 Dagsseminar på Bibelskolen i Grimstad
 • 16.02 Formiddagsmøte i Kristiansand frikirke
 • 16.02 Fellesgudstjeneste i Grimstad
 • 16.02 Ettermiddagsmøte på Betel, Bjorbekk
 • 16.02 Kveldsmesse i St. Olav katolske domkirke, Oslo

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO