Gå til innhold

1 Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i himmelriket?»

10 Pass dere for å forakte en eneste av disse små! For jeg sier dere: De har sine engler i himmelen som alltid ser min himmelske Fars ansikt.

Tjostolv Nordal

Foto: Tjostolv Nordal

Tjostolv Nordal til minne

07. mai 2014.

Fredag 2. mai kom meldingen om at Tjostolv Nordal døde etter mange års sykdom. Tjostolv Nordal ble nesten 92 år, men det er mange av Bibelselskapets trofaste givere og støttespillere som med glede husker ham som en glad og frimodig forkynner og bibelformidler.

I mange år var han bibelsekretær i Agder og Telemark samtidig som han også hadde ansvar for Trøndelagsfylkene. Selv etter at han ble pensjonist fortsatte han å holde bibelmøter. Tjostolv Nordal kom til Bibelselskapet etter mange år i Indremisjonsselskapet (nå Normisjon). Han tok gjerne fram gitaren og sang åndelige viser i sin forkynnelse, ikke minst med røtter i folkemusikktradisjonen i Telemark. Den glade latteren og det lune smilet var typiske kjennetegn på Tjostolv, og han var en kulturformidler av høy klasse.

Misjonen, og da især bibelmisjonen, var hans hjertebarn, og med sin unike formidlingsevne ble han en viktig og kontaktskapende medarbeider for bibelmisjonen i de årene da vårt internasjonale engasjement ble sterkt trappet opp med bygging av Bibeltrykkeriet i Kina og de store bibelaksjonene rettet mot landene i Øst-Europa og det tidligere Sovjetunionen. Vi har ikke tall på hvor mange møter han holdt, hvor mange kirker og bedehus han besøkte og hvor mange mennesker han fikk engasjert i bibelmisjonsarbeidet. De siste årene av sitt rike liv var det han som fikk ta imot hjelp og pleie fra andre. En spesiell takk til hans kjære Signe, som i alle år trofast støttet ham og var et ankerfeste for hele familien i hjemmet i Skien.

Vi som hadde gleden av å arbeide sammen med Tjostolv Nordal i Bibelselskapet vil rette en spesiell takk til familien for at vi fikk «låne» ham så mye. Fred over Tjostolvs gode minne!

På vegne av Bibelselskapet,
Stein Mydske, tidligere generalsekretær

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO