Gå til innhold

7 I nærheten av dette stedet lå det et gods som var eid av den fremste mannen på øya, han het Publius. Han tok vennlig imot oss som sine gjester i tre dager.

Ann-Catheringe Kvistad (t.v.) og Maileen Myrbakken

Foto: Ann-Catheringe Kvistad (t.v.) og Maileen Myrbakken

Nye ansikter i Bibelselskapet

23. september 2014. Bjørn H. Hovde

To nye ansikter har allerede rukket å bli kjente i Bibelselskapets lokaler. Maileen Myrbakken er ny økonomi- og administrasjonssjef, mens Ann-Catherine Kvistad er nyansatt fundraiser for Bibelselskapets misjonsavdeling.

Maileen Myrbakken, som tok over stillingen etter Asbjørn Torvik, begynte allerede 1. august. Med sine 34 år er hun blant de yngste i Bibelselskapets stab. På tross av sin unge alder har hun likevel lang fartstid fra arbeid innen økonomi og regnskap. Maileen er gift med ett barn.
– Da jeg søkte meg til Bibelselskapet var det fordi jeg gjerne ville ha nye utfordringer og samtidig ønsket at jeg kunne bruke evnene mine til et meningsfylt formål, sier hun.

Ann-Catherine Kvistad er markedsfører av utdannelse. Hun har erfaring fra innsamlingsarbeid i en rekke organisasjoner, både innenfor og utenfor Kristen-Norge. Etter givende år som ansatt i Redd Barna ønsket hun likevel noe mer.

– For meg har det etter hvert vokst fram et sterkt ønske om å komme tilbake til kristen virksomhet. Bibelen er noe de kristne har felles, og den er selve grunnlaget for vår tro. Da stillingen som fundraiser i Bibelselskapet ble utlyst, var det en ideell kombinasjon av fag og personlig interesse, forteller hun.

Kvistad er også gift, trebarnsmor og bor på Bjørndal i Oslo.

De to nye medarbeiderne har kontorer vegg-i-vegg, og selv om de arbeider for ulike avdelinger, bør de ha mye å dele. Begge skal blant annet arbeide med tall og regnskap.

– Alle norske kristne burde støtte Bibelselskapet. På den måten kan alle som ønsker det etter hvert få Bibelen på et språk de forstår, sier Kvistad.

– Ved godt samarbeid på kryss og tvers, både innad i Bibelselskapet og mellom alle kirkesamfunn, og blant alle kristne som støtter oss, bør vi sette oss Bibelselskapets visjon som mål: At alle som ønsker det skal få tilgang til Bibelen, på et språk de forstår og til en pris de kan betale, både i Norge og over hele verden, påpeker Myrbakken.

Bibelselskapet ønsker begge velkommen - og lykke til i arbeidet.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO