Gå til innhold

13 Er noen av dere vis og forstandig? Da må han vise det i gjerning, i et rett liv preget av den ydmykhet som visdommen gir.

Over hele Ukraina samles kristne fra ulike kirkesamfunn til bønn for landet. (Foto: Det ukrainske bibelselskap)

Foto: Over hele Ukraina samles kristne fra ulike kirkesamfunn til bønn for landet. (Foto: Det ukrainske bibelselskap)

Ledere for russiske og ukrainske trossamfunn møtes til samtaler i Oslo

27. august 2014.

Det Norske Bibelselskap er vertskap når ledere fra ulike trossamfunn i Ukraina og Russland møtes til samtaler i Oslo 9. - 12. september. Konferansen støttes økonomisk av Det Norske Utenriksdepartementet.

Det legges opp til et todagers møte i Oslo hvor første dagen blir et møte med norske kirkelige og offentlige representanter, mens andre dagen vil bli brukt til samtaler om hvordan trossamfunnene oppfatter situasjonen mellom sine to land.

Ingeborg Mongstad-Kvammen
Ingeborg Mongstad-Kvammen er generalsekretær i Bibelselskapet

Representanter og ledere fra de ortodokse, katolske og protestantiske kirkesamfunnene vil delta. I tillegg møter også ledere for de jødiske og muslimske minoritetene i Russland og Ukraina.
– Det er med glede og forventning vi tar imot et så bredt sammensatt panel av religiøse ledere. Dermed styrkes også mulighetene for at dialogen kan få positive ringvirkninger blant folkegruppene som nå er i en spent og vanskelig situasjon, sier Ingeborg Mongstad-Kvammen, generalsekretær i Bibelselskapet.

Bibelselskapet har i mange år arbeidet nært med kirker og kirkelige organisasjoner i hele regionen og har dermed opparbeidet en betydelig ekspertise på tverrkirkelig dialog. Målsettingen er å finne en modell for fortsatt dialog og legge grunnlaget for ett nytt møte i løpet av høsten.
– Religiøse ledere er viktige for sivilsamfunnet, og håpet er at dialog dem imellom vil ha positiv effekt på forsoningsarbeidet, sier generalsekretæren.

Gjennom De forente bibelselskaper samarbeider Bibelselskapet i Norge med tilsvarende nasjonale selskap i 147 land.
– Bibelen er fredsbudskapets bok. Over hele verden arbeider bibelselskapene felleskirkelig for å åpne Bibelen for alle. Det gir oss troverdighet som arrangør av en slik konferanse og en forutsetning for å delta som brobygger og dialogpartner på tvers av teologiske, kulturelle og politiske motsetninger, sier Mongstad-Kvammen,

For ytterligere opplysninger, kontakt:

Ingeborg Mongstad-Kvammen, generalsekretær
E-post: imk[@]bibel.no
tlf. 926 94 587

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO