Gå til innhold

11 Kort tid etter ga Jesus seg på vei til en by som heter Nain. Disiplene og en stor folkemengde dro sammen med ham.

– De medisinske behovene i Liberia er enorme, samtidig registreres det en enorm etterspørsel etter bibler. Det er et behov vi som Bibelselskap kan svare på, forklarer generalsekretær i Bibelselskapet, Ingeborg Mongstad-Kvammen.

Foto: – De medisinske behovene i Liberia er enorme, samtidig registreres det en enorm etterspørsel etter bibler. Det er et behov vi som Bibelselskap kan svare på, forklarer generalsekretær i Bibelselskapet, Ingeborg Mongstad-Kvammen.

– De syke har medisinske og sjelelige behov

28. oktober 2014. Bjørn Håkon Hovde

Bibelselskapets innsamlingsaksjon til bibler blant ebolasyke har fått mye oppmerksomhet.
– I løpet av det siste døgnet har vi mottatt svært mange positive tilbakemeldinger, men også noen mer spørrende og kritiske synspunkter på aksjonen, forteller generalsekretær i Det Norske Bibelselskap, Ingeborg Mongstad-Kvammen.

Bibelselskapet gir full og uforbeholden støtte til arbeidet som gjøres av alle organisasjoner som driver helsehjelp og nødhjelp i de ebolarammede områdene.

– Det arbeidet er selvsagt helt grunnleggende, derfor inkluderer Bibelselskapets innsamlingsaksjon også støtte til mat og håndsprit, sier generalsekretæren.

Medisinske og sjelelige behov
Når en katastrofe er så altomfattende som den vi nå ser i Liberia og nabolandene, da oppstår det ulike behov. I de ebolarammede områdene er de medisinske behovene enorme. Samtidig oppstår det også sjelelige behov midt i fortvilelsen.

– De som blir smittet av ebola opplever gjerne at de mister alt, hele sitt nettverk. Når du ikke kan ha nærhet med dine nærmeste grunnet smittefare, er det ikke unaturlig at kristne mennesker ønsker en bibel. Til trøst og støtte, sier Mongstad-Kvammen

Katastrofeappell
Bibelselskapet er en verdensomspennende organisasjon med søsterselskap i 147 land som samarbeider gjennom paraplyorganisasjonen «De forente bibelselskaper». På grunn av den enorme økningen i etterspørselen etter bibler har Bibelselskapet i Liberia sendt ut en katastrofeappell til alle andre bibelselskap for å kunne møte behovet hos folket.

– Vi valgte å svare positivt på forespørselen med tanke på den helt spesielle og prekære situasjonen blant annet Liberia står overfor, sier Mongstad-Kvammen.

Hjelp Liberia!
Bibelselskapet har mange ganger erfart at der det er krise, der søker de kristne tilbake til Bibelen, til kilden for sin tro. Det har vi sett i Syria, i Ukraina og nå i Vest Afrika. Slik var det også her i Norge under andre verdenskrig.

– De medisinske behovene er enorme i Liberia, samtidig registreres det en enorm etterspørsel etter bibler. Det er et behov vi som Bibelselskap kan svare på, og derfor har vi satt i gang denne kampanjen, forklarer generalsekretær Mongstad-Kvammen.

På grunn av den økonomiske situasjonen i Liberia har ikke folk flest mulighet til å kjøpe Bibelen selv, men du kan hjelpe ved å sende BIBEL LIBERIA til 2468. Da bidrar du med 60 kroner, som rekker til tre bibler til ebolasyke.

Ebola-rammede i Liberia ønsker bibler!

Støtt Bibelselskapet i Liberia

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO