Gå til innhold

11 Kort tid etter ga Jesus seg på vei til en by som heter Nain. Disiplene og en stor folkemengde dro sammen med ham.

Bierna Bientie forretter under en gudstjeneste i Funäsdalen, Sverige. (Foto: Einar Bondevik).

Foto: Bierna Bientie forretter under en gudstjeneste i Funäsdalen, Sverige. (Foto: Einar Bondevik).

Nye bibeltekster lansert på sørsamisk kulturfestival

26. februar 2015.

Onsdag 25. februar feiret bibelselskapene i Norge og Sverige at 170 sider ny, sørsamisk bibeltekst er klar til å tas i bruk. Lanseringen skjedde med en festgudstjeneste onsdag kveld i Funäsdalen kirke, som også var med på å åpne Lopme Naestie, den sørsamiske kulturfestivalen.

Arbeidet med å oversette Bibelen til sørsamisk har pågått i mer enn ti år. Oversettelsen av Markusevangeliet, som kom i 1993, var på mange måter et pilotprosjekt. Det var Anna Jakobsen, født Kappfjell, som sammen med Bierna Bientie sto bak teksten til «Jupmelen rijhke lea gietskesne - Maarkosen vaentjele».

Ti år senere kom arbeidet i gang med å oversette kirkeårets tekster. Det er dette arbeidet som nå har nådd en viktig milepæl: alle bibeltekster som de kirkelige tekstbøkene i Sverige og Norge har felles, er nå oversatt.

Gruppearbeid
Arbeidet med å oversette Bibelen til sørsamisk har vært et gruppearbeid. Medlemmene i oversettergruppen har vært Irene Dorra, Sig-Britt Persson, Elsa Andersson, Karin Rensberg Ripa og Lajla Mattsson Magga. Teolog og sørsameprest Bierna Bientie har vært gruppeleder og bibeloversetter. De har også hatt med professor Ole Henrik Magga fra Samisk Høgskole som språkkonsulent.

Hvem står bak?
Det sørsamiske oversettelsesprosjektet er et samarbeid mellom Den norske kirke, Svenska Kyrkan og bibelselskapene i Norge og Sverige. Prosjektet ledes av Bibelselskapet i Norge. Prosjektansvarlig er Hans-Olav Mørk, leder for Bibelselskapets oversettelsesseksjon. Den kirkelige ledelsen og de kirkelige rådene i Norge og Sverige har vært viktige samarbeidspartnere. Generalsekretær Tore Johnsen fra Samisk kirkeråd i Norge har vært med i styringsgruppen. Fra Sverige har Mikael Winninge, Svenska Bibelsällskapet, og Sigurdur Hafthorsson, kyrkokansliet, Svenska Kyrkan, vært med. Biskop i Nidaros, Tor Singsaas, har vært pådriver og lagt til rette for at Bierna Bientie kunne ha bibeloversettelse som en del av sitt arbeid som prest for sørsamer.

På nettet
De nye, sørsamiske bibeltekstene er å finne på bibel.no/nettbibelen. Her kan de leses parallelt med norske bibeltekster. Fortsatt gjenstår det nesten 200 sider bibeltekst som må oversettes før alle tekstene både i de norske og de svenske tekstrekkene er ferdig. Derfor er det for tidlig å lage en egen sørsamisk tekstbok til bruk i kirkene. Disse tekstene skal væ- re med og bidra til at det sørsamiske språket flyter fritt, som en rik kilde til stolt tro, modig håp og handlekraftig kjærlighet i det sørsamiske folket.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO