Gå til innhold

9 Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned på alle andre, fortalte Jesus denne lignelsen:

Tegn som hjertespråk: Ett av hvert femtende språk i verden, er et tegnspråk.

Foto: Tegn som hjertespråk: Ett av hvert femtende språk i verden, er et tegnspråk.

Tegnspråk og Bibelen

11. mai 2015.

I løpet av de siste to årene har interessen for å påbegynne nye tegnspråksoversettelser av Bibelen doblet seg. Etter hvert som bibelselskapene innser de døves behov, fortsetter denne interessen å øke.

  • Hvorfor inngår tegnspråk i De forente bibelselskapers visjon for effektiv global misjon?
  • Hva er tegnspråk?
  • Hvorfor er de viktige?
  • Hvorfor oversette Bibelen til tegnspråk?
  • Hvordan ser en tegnspråksbibel ut?

Det pågår et bredt samarbeid med flere internasjonale aktører for å styrke arbeidet med oversettelse av Bibelen til tegnspråk.

For første gang vil en gruppe av døve og hørselsspesialister møtes i Mexico for å utveksle erfaring og etablere en strategi for fremtiden. Dette møtet finner sted i mai 2015.

Majoriteten av oss vet svært lite om tegnspråk og den store globale utfordringen de utgjør for oversetterne. Å lære om disse kompliserte visuelle språkene for første gang er som å tre inn i et annet univers, der nye regler gjelder og tid og rom får en annen mening.

Men vår misjon er å gjøre Bibelen tilgjengelig for alle slik at Gud kan tale direkte til hver enkelt på hjertespråket. Mindre enn to prosent av døve over hele verden har den muligheten. Det eksisterer 6901 språk over hele verden. Globalt er det mellom 400 og 500 tegnspråk i bruk. Dermed blir ett av hvert femtende språk et tegnspråk.

Så vi inviterer deg til å ta et skritt inn i dette nye universet og utfordringen det representerer: Les og del vår nye UBS Briefing (engelsk tekst). Vi håper det vil gi nytt lys til dette viktige, men ofte forvirrende og misforståtte område av bibelarbeidet.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO