Gå til innhold

29 La ikke et eneste råttent ord komme over leppene. Si bare det som er godt, og som bygger opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på.

Rana, en medarbeider i Det palestinske bibelselskapet, serverer iftar, måltidet ved det muslimske fastebruddet om kvelden.

Foto: Rana, en medarbeider i Det palestinske bibelselskapet, serverer iftar, måltidet ved det muslimske fastebruddet om kvelden.

Det palestinske bibelselskap med samfunnsinnsats gjennom Ramadan

15. juli 2015. Andrea Rhodes/Bjørn H. Hovde

Mens presset mot de kristne er økende i Midtøsten, har Det palestinske bibelselskapet oppmuntret og utstyrt kirkene slik at de kan nå ut med kjærlighet og omsorg i lokalsamfunnet.

Muslimenes hellige fastemåned Ramadan begynte 17. juni. I et område der 99 prosent av befolkningen er muslimer, har fasten stor innvirkning på hverdagslivet. Bibelselskapet tok derfor initiativ til to ulike tiltak for å betjene det muslimske nabolaget på en svært så praktisk måte:

En medarbeider fra Bibelselskapet og et medlem fra den nasjonale sikkerhetsstyrken tilbyr dadler og vann til en lastebilsjåfør som ikke rekker hjem til kveldens fastebrudd.
En medarbeider fra Bibelselskapet og et medlem fra den nasjonale sikkerhetsstyrken tilbyr dadler og vann til en lastebilsjåfør som ikke rekker hjem til kveldens fastebrudd.

Hver kveld under Ramadan har Bibelselskapets stab, medlemmer fra de palestinske nasjonale styrkene og frivillige fra kirkene gått ut i gatene i Zababdeh, en by i Jenin-provinsen på den nordre Vestbredden. Der har de tilbudt pakker med dadler og flaskevann til folk som ikke har hatt mulighet til å komme hjem i tide til det daglige kveldsmåltidet i fastetiden.

– Det er en enkel gest for å vise omsorg, og det blir verdsatt og godt mottatt av våre muslimske brødre og søstre, sier generalsekretær i Det palestinske bibelselskap, Nashat Filmon.

– Tusenvis av mennesker snakker om det i sosiale media, og kristne i to andre byer har også tatt tilsvarende initiativ.

Forrige uke tok Bibelselskapet dette tiltaket et steg videre og inviterte prominente personer i Jenin-provinsen til en spesiell «iftar», det muslimske kveldsmåltidet i fastetiden.

Fra venstre til høyre: Sheikh Imad, Imam i hovedmoskeen i Zababdeh, Fader Tomeh fra Den gresk-ortodokse kirken og Rev. Salim fra den anglikanske kirken var blant mange religiøse ledere som nøt middagen sammen.
Fra venstre til høyre: Sheikh Imad, Imam i hovedmoskeen i Zababdeh, Fader Tomeh fra Den gresk-ortodokse kirken og Rev. Salim fra den anglikanske kirken var blant mange religiøse ledere som nøt middagen sammen.

500 personer deltok, blant dem viseguvernøren, sjefen for provinsens sikkerhetsstyrker og mer enn 20 distriktsordførere, to muftier og mange imamer og kirkeledere. Begivenheten ble kringkastet i det nasjonale fjernsynet og de viktigste nasjonale avisene skrev om hendelsen.

– Bibelselskapet setter pris på det mangeårige vennskapet mellom det kristne og muslimske samfunnet. Denne middagen er en bekreftelse på det vennskapet, sa Filmon i sin velkomsttale til de frammøtte gjestene.

– Palestina er et unikt og spesielt sted der halvmånen og korset, kirken og moskeen, imamen og presten, nonnen og den muslimske kvinnen har levd side om side i hundrevis av år. Vi har alle et ønske om et bedre liv i dette som er vårt felles hjemland.

Filmon avsluttet med en spesiell bønn til de omkringliggende landene og oppfordret dem til også å ta initiativ for å fremme samhold og motvirke fiendskap. Arrangementet ble avsluttet med en rungende respons fra publikum om å ha tilsvarende samlinger også i framtiden.

Kristne og muslimer nyter iftar-måltidet sammen.
Kristne og muslimer nyter iftar-måltidet sammen.

– Hvis man sprer kjærlighet vil folket motta den. Hvis man sprer hat og fiendskap, vil folket også motta det. Så vi bestemte oss for å sende ut et budskap om kjærlighet. Vi må finne kreative måter å bygge bedre relasjoner mellom mennesker og holde fram Kristi kropp, Kirken, i dette landet hvor det kristne samfunnet er i ferd med å forvitre, påpekte Filmon.

I lys av hva ISIS gjør, som dreper og fortrenger hundretusenvis av kristne, er dette tegnet på kjærlighet og medfølelse fra kristne veldig gripende.

– Vær med å be når vi nå forsøker å gjennomføre vår visjon om å «leve og gi, tjene og forkynne Guds Ord».

Et team av 45 frivillige kristne serverte ved middagen som var organisert av Bibelselskapet.

Et team av 45 frivillige kristne serverte ved middagen som var organisert av Bibelselskapet.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO