Gå til innhold

8 Ha ingen skyld til noen, annet enn det å elske hverandre! Den som elsker sin neste, har oppfylt loven.

Sør-Afrika er en av gigantene når det gjelder bibelspredning i Afrika. Her representert av Ndebele-kvinner med nye bibler - på sitt eget språk. (Foto: Det sørafrikanske bibelselskap/Francois Sieberhagen)

Foto: Sør-Afrika er en av gigantene når det gjelder bibelspredning i Afrika. Her representert av Ndebele-kvinner med nye bibler - på sitt eget språk. (Foto: Det sørafrikanske bibelselskap/Francois Sieberhagen)

Rekordår for bibelspredningen i verden

16. oktober 2015. Av: Andrea Rhodes / De forente bibelselskaper

2014 ble et rekordår for bibelspredningen i verden. Bibelselskapene distribuerte nesten 34 millioner bibler i fjor. Det er en økning på 6 prosent i forhold til tallene fra 2013, og hele 14 prosent flere enn antallet bibler distribuert i 2010.

Tallene er hentet fra «Scripture Distribution Report» utarbeidet av De forente bibelselskaper. Rapporten settes hvert år sammen på bakgrunn av innrapporterte tall fra bibelselskap over hele verden.

Totalt ble 428,2 millioner bibelske skrifter distribuert i 2014. Dette tallet inkluderer hele bibler, testamenter og bibeldeler - og representerer en økning på henholdsvis 7 og 17 prosent i forhold til 2013 og 2010.

Brasil på topp

Det er Amerika som melder om den kraftigste økningen i forhold til tidligere år. Denne regionen har hvert år hatt en betydelig økning i bibeldistribusjonen, og tallene for 2014 er nesten 20 prosent høyere enn for 2010.

Bibelspredningen i Brasil er større enn for noe annet land i verden. Med 7,6 millioner hele bibler utgjør distribusjonen mer enn halvparten av totaltallet for Amerika, og mer enn en femtedel av forrige års bibeldistribusjon globalt. Totalt ble det i Brasil spredt mer enn 288,7 millioner bibelske skrifter. Det er mer enn to tredeler av den samlede globale distribusjonen.

Distribusjonstallene for Brasil har alltid vært høye, takket være Bibelselskapets gode forbindelser til kirkene og en omfattende sosial, oppsøkende virksomhet. For fjoråret bidro imidlertid utdelingen av tusenvis av bibelske skrifter under FIFA World Cup til de høye tallene.

– Brasilianerne er fotballentusiaster, og Verdenscupen var en fantastisk mulighet til å dele Guds ord med de mange fotball-fans som var til stede, kommenterer generalsekretær i Det brasilianske bibelselskap, Rudi Zimmer.

«Millionprosjektet» til Cuba

Tallene for Cuba forteller om rask kirkevekst og enorm etterspørsel etter Bibelen. Forrige år ble 1,5 millioner bibelske skrifter distribuert på øya - mer enn dobbelt så mange som i 2010. Fire ganger så mange fullstendige bibler ble distribuert i fjor sammenliknet med 2013. Økningen skyldes i hovedsak De forente bibelselskapers «Millionprosjekt» som har som mål å distribuere en million bibler til kristne på Cuba.

Afrika

Tallene for Afrika varierer fra år til år, men det har vært en jevn økning i bibelspredningen siden begynnelsen av tiåret. 7,3 millioner bibler ble distribuert i 2014. Det representerer 31 prosents stigning i forhold til tallene fra 2010.

Nigeria og Sør-Afrika er fortsatt gigantene når det gjelder bibeldistribusjon i Afrika, med henholdsvis 4,5 og 1,5 millioner utgaver. Men en merkbar økning har også funnet sted i mindre land. Et eksempel er Den sentralafrikanske republikk der distribusjonen har tredoblet seg - fra like under 9000 i 2010 til nesten 29 000 i 2014.

Bibelspredning i konfliktsoner

En soldat på Maidan-plassen i Kiev, Ukraina, leser fra Salmenes bok - tidlig i 2014. (Foto: Sodel Vlad)
En soldat på Maidan-plassen i Kiev, Ukraina, leser fra Salmenes bok - tidlig i 2014. (Foto: Sodel Vlad)

De 7,9 millionene bibelske skriftene som ble distribuert i Europa og Midtøsten representerer en økning på nesten 12 prosent i forhold til 2010. Særlig merkbar er økningen når det gjelder nytestamenter. I fjor var tallet 2,8 millioner - 23 prosent høyere enn i 2013 og 126 prosent høyere enn i 2010.

Kanskje er det overraskende at bibelspredningen øker mest i konfliktfylte områder: I det krigsherjede Syria ble det i 2014 distribuert mer enn fem ganger så mange nytestamenter som i 2010, før konflikten begynte. I et av de vanskeligste årene i Ukrainas moderne historie distribuerte Bibelselskapet der nesten 70 000 nytestamenter. Det er 48 prosent flere enn i 2012 og 10 ganger så mange som i 2010.

Asia

Den mest folkerike verdensdelen, Asia, kunne notere 6 prosents økning i distribusjonen fra 2013 til 2014. I India og Kina ble det distribuert henholdsvis 22 % og 10 % flere bibelske skrifter i 2014 sammenliknet med 2010. På Filippinene, Asias største kristne nasjon, ble det distribuert 42 prosent flere skrifter i 2014 enn i 2010, og i Myanmar imponerende 45 prosent flere.

Øvrige utgaver

I tillegg til distribusjon av et rekordhøyt antall trykte bibelutgaver i 2014, kan De forente bibelselskaper også melde om en betydelig økning når det gjelder øvrige produkter. (Dette omfatter bibelbaserte utgivelser på CD, kassetter, DVDer, mp3 og nedlasting fra Internett, men innbefatter ikke bibelselskapenes utgivelser formidlet gjennom apps som YouVersion og BibleSearch). Mer enn to millioner skrifter ble distribuert på denne måten i 2014, 8 prosent flere enn i 2013 og tre ganger flere enn tallet for 2010.

De forente bibelselskaper er et fellesskap av nasjonale bibelselskaper i mer enn 200 land og territorier. Sammen er de verdens største aktør når det gjelder oversettelse, utgivelse og distribusjon av Bibelen. Bibelselskapene er også aktive innen områder som hiv/aids, traumearbeid og leseopplæring. Bibelskapene samarbeider med alle kristne kirkesamfunn og mange internasjonale ikke-statlige organisasjoner.

For mer informasjon besøk http://www.unitedbiblesocieties.org/

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO