Gå til innhold

11 Kort tid etter ga Jesus seg på vei til en by som heter Nain. Disiplene og en stor folkemengde dro sammen med ham.

Årsrapporten 2014

Foto: Årsrapporten 2014

Årsmeldingen er her!

30. april 2015.

«Vår visjon er å åpne Bibelen for alle», skriver Ingeborg Mongstad-Kvammen i forordet til årsrapporten 2014.

Ingeborg Mongstad-Kvammen

I 2014 har styre og stab i Bibelselskapet arbeidet mye med forankring av vår langtidsstrategi. Vår visjon er å åpne Bibelen for alle. Vi ser at det er nødvendig å arbeide for øket bibelbruk både i kirke og samfunn. Dette er viktig både for at enkeltmennesker skal komme til tro, kirker skal være livskraftige og samfunnet generelt skal kunne ha en dypere forståelse for hva «den kristne og humanistiske arv» er, og hva den betyr for verdigrunnlag, kultur og språk.

I årsrapporten vil du se at vi har gjort mye for å åpne Bibelen for alle i 2014. Verbum hadde i 2014 flere utgivelser som var direkte relevante for vår visjon. Bibelselskapet har hatt en utstrakt kursvirksomhet i året som gikk. Vi bygger bibel.no som merkevare for Bibelen på den digitale markedsplassen. Gjennom bibel.no åpner vi Bibelen for svært mange erfarne og nye bibelbrukere. Vi samarbeider med kristenrussen, og vi har et utstrakt internasjonalt engasjement gjennom De forente bibelselskaper.

Bibelselskapets formål er å utbre Bibelen, og vårt mål fram mot 2025 er at Bibelen skal leve og være synlig i kirke og samfunn. Dette er uoppnåelig uten godt samarbeid og god samhandling med alle kirkesamfunn.

Vi har en stor utfordring internt i kirkene og organisasjonene i å dyktiggjøre våre folk i bibelbruk. Vi har også en stor utfordring i samfunnet for øvrig i å vise Bibelens aktualitet for enkeltmenneskers liv. Bibelselskapet ønsker sammen med kirkene og organisasjonene å svare på begge disse utfordringene!

Hele rapporten kan lastes ned her

Årsrapport 2014

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO