Gå til innhold

1 Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i himmelriket?»

10 Pass dere for å forakte en eneste av disse små! For jeg sier dere: De har sine engler i himmelen som alltid ser min himmelske Fars ansikt.

Bernt Greger Olsen er bibelmisjonsleder i Bibelselskapet. (Foto: Hans J. Sagrusten)

Foto: Bernt Greger Olsen er bibelmisjonsleder i Bibelselskapet. (Foto: Hans J. Sagrusten)

Bibelen samler oss

22. september 2016. Av: Bernt G. Olsen

Da noen få kristenledere fra 13 land samlet seg i krigens ruiner i 1946 var det med et brennende ønske om at Bibelens budskap måtte nå ut til alle mennesker og skape en dyp forvandling.

Den norske delegasjonen ble ledet av biskop Berggrav, som ble valgt som første leder av De Forente Bibelselskaper (United Bible Societies). Kunne de den gang ane at organisasjonen 70 år senere skulle være på plass i 148 land, med arbeid i over 200 land og territorier?

Dette er en organisasjon som begeistrer meg. Jeg ser den innsatsen som legges ned for å nå mennesker med evangeliet. Hvert bibelselskap har sin egenart, formet av det samfunnet de bor i og de kirkene som leder det. Men overalt er det et krav at Bibelselskapet må være åpent for alle kristne kirker som ønsker å være med.

Det er mye som skiller de ulike kirkesamfunn, men Bibelen samler oss. Det er ikke lett å holde sammen en organisasjon som samler så mange ulike mennesker fra alle kirkesamfunn. Men felles for alle er et sterkt engasjement for å gjøre bibelen tilgjengelig på et språk mennesker kan forstå og til en pris de kan betale. Når vi er utenfor landet får vi ofte høre at Norge har spilt en viktig rolle i utviklingen av dette samarbeidet. Det skyldes et sterkt norsk engasjement for misjon og en tro på at ved Guds hjelp er det umulige mulig.

Fremdeles er det nye land vi ønsker å etablere oss i - fremdeles skal Bibelen oversettes til mange språk. Vi kalles til bønn for å nå alle som fremdeles ikke har hørt evangeliet.

Tilbake til innholdsoversikten

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO