Gå til innhold

1 Det var like før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet da han skulle gå bort fra denne verden og til sin Far. Han hadde elsket sine egne som var i verden, og han elsket dem helt til det siste.

Rekord for bibeldistribusjonen i verda.

Foto: Rekord for bibeldistribusjonen i verda.

34,4 millionar biblar i 2015

22. september 2016. Tekst: Hans J. Sagrusten | Foto: Dag K. Smemo

I 2015 vart det for første gong distribuert meir enn 34 millionar biblar av bibelselskapa i verda.

Talet på 34.396.611 biblar inneber ein auke på 1,5 prosent frå 2014. Om vi reknar med både heile biblar, nytestamente, evangeliebøker og andre mindre utgåver av bibelbøker, vart det i 2015 distribuert 418,7 millionar bibeldelar i verda gjennom bibelselskapa. I tillegg kjem tala frå andre utgjevarar og forlag. Tala er samla inn frå dei årlege rapportane som bibelselskap frå 148 land sender inn til Dei sameinte bibelselskapa kvart år.

Les meir på unitedbiblesocieties.org

Tilbake til innholdsoversikten

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO